Select Page

SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

ZASTUPNICI

 1. Ćorić Davor
 2. Dajić Indira
 3. Danović Lejla
 4. Kvesić Ankica
 5. Leko Gordana
 6. Maskaljević Ružica
 7. Maskaljević Marko
 8. Medić Isak
 9. Pehar Nikica
 10. Prgić Marko
 11. Ramić Amir
 12. Skrobo Almin
 13. Spahić Krak Sabina
 14. Škobić Davor
 15. Tičinović Nikolina

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova posredovanja će se dostavljati putem pošte počev od 07.05.2021. godine na adrese kandidata.