Select Page

REZULTATI STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 18.12.2021. GODINE

 

 

 SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

             ZASTUPNICI

 1. Ćedić Merima
 2. Ćerić Armin
 3. Ćubela Marina
 4. Durović Advan
 5. Hadžiabulić Ismet
 6. Haračić Amir
 7. Imširević Jasmina
 8. Kovač Maida
 9. Manjušak Eldin
 10. Matoruga Memsud
 11. Osmanović Amina
 12. Ramić Miralem
 13. Selimović Hatiđa
 14. Slatinac Birsena
 15. Stevanović Nikolina
 16. Škulj Emina

 

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova posredovanja će se dostavljati putem pošte počev od 28.12.2021. godine na adrese kandidata.