Select Page

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine obavještava zainteresiranu javnost da je novi Zakon o obaveznim osiguranjima u prometu/saobraćaju u Federaciji BiH stupio na snagu 27.08.2020 godine. Zakon o obaveznim osiguranjima u prometu/saobraćaju donosi značajne izmjene u ovoj oblasti sa ciljem prilagodbe zakonodavnog okvira pravu i standardima iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SPP) s Evropskom unijom. Novi Zakon je predvidio znatne promjene u korist osiguranika i oštećenika, od kojih se posebno izdvajaju dvostruko povećanje osiguranih svota u slučaju štete na osobama, povećanje svote osiguranja za štete na stvarima kao i potpuno novi pristup i uređenje prava na naknadu nematerijalne štete, čime se postiže dodatni nivo zaštite prava oštećenika. Posebno su značajne izmjene u dijelu koji se odnosi na obradu naknade štete gdje su značajno smanjeni rokovi za obradu štete, a sve u skladu s rokovima iz smjernica EU, što je sve u korist oštećenih osoba i što bržeg dobivanja odštete, a bez nepotrebnog odugovlačenja samog postupka. Novina u Zakonu o obaveznim osiguranjima u prometu/saobraćaju je uvođenje jasno određenih iznosa za naknadu nematerijalne štete, što će za rezultat imati da će svi oštećeni moći provjeriti je li dostavljena ponuda društva od osiguranja utemeljena na zakonu, što ovo rješenje čini jedinstvenim u regiji. Ove okolnosti da se odredbama novoga Zakona uvode dodatne obaveze po osiguravajuća društva i da se u konačnici poboljšava položaj osiguranika, nameću potrebu dosljedne primjene zakonskih i podzakonskih propisa koji isključuju svaku mogućnost nedozvoljenih povrata osiguranicima. Agencija podsjeća da je svrha postojanja obveznog osiguranja zaštita interesa oštećenih osoba, tako da i cijena premije mora biti takva da može odgovoriti ovoj svrsi i mora biti balans između cijene premije i obveze po naknadi štete. S toga će Agencija u narednom periodu posebnu pažnju posvetiti kontroli poslovnih procesa osiguravajućih društava i posrednika u osiguranju u cilju potpunog eliminiranja pojave nelegalnih povrata osiguranicima prilikom zaključenja polica, obzirom da se na taj način narušava stabilnost fondova koji služe isplati šteta. U cilju izbjegavanja ponavljanja negativnih posljedica i iskustava, Agencija će koristiti zakonska ovlaštenja kojima će slučajeve nelegalnih povrata osiguranicima rigorozno sankcionirati, što uključuje i odluku o oduzimanju odobrenja za rad u razdoblju od 30 do 180 dana za društva za osiguranje, a u odnosu na posrednike u osiguranju će pristupiti izricanju mjera koje uključuju i ukidanje rješenja o odobrenju za rad. Agencija je opredijeljena da, zajedno sa društvima za osiguranje i posrednicima u osiguranju osigura dosljednu primjenu premijskog sustava osiguranja automobilske odgovornosti i ovim putem poziva osiguranike, kojima se jamči anonimnost, da zatraže detaljno pojašnjenje od izabranog osiguravatelja na što se odnose ostvareni popusti i bonusi, te da u slučaju saznanja o kršenju zakonskih i podzakonskih akata kojima je regulirano postupanje društava za osiguranje prilikom zaključivanja ugovora o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila ili posrednika u osiguranju, obavijeste Agenciju, poštom ili na elektronsku adresu: ao@nados.ba

Mjere možete pronaći na stranici: https://nados.ba/hr/mjere/

Saopštenje za javnost