Select Page
DRUŠTVA za OSIGURANJE i REOSIGURANJE | AKTIVNA
ADRIATIC osiguranje d.d.
Redni broj i oznaka RDO/DR (registar društava za osiguranje) RDO 11 .
Broj i datum rješenja o upisu u registar Agencije za nadzor 01-06.2-059-3430/18 od 22.01.2019. godine.
Broj i datum rješenja o odobravanju obavljanja poslova osiguranja1.0.-021-802/07 od 09.08.2007. godine, Rješenje o izmjeni rješenja broj: 1.0.-021-907/08 od 30.05.2008. godine,
1.0.-021-802-1/07 od 09.08.2007. godine, Rješenje o izmjeni rješenja broj: 1.0.-021-907- 1/08 od 30.05.2008. godine.
Firma i sjedišteFirma: ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Sjedište: Trg međunarodnog prijateljstva 20 Sarajevo, Općina Novi Grad.
Vrsta poslova osiguranja odobrena od strane Agencije za nadzor, djelatnost upisana u sudski registarNeživotno osiguranje
01 - osiguranje od nezgode,
02 – zdravstveno osiguranje,
03 – osiguranje cestovnih vozila,
04 - osiguranje tračnih vozila,
05 – osiguranje zračnih letjelica,
06 – osiguranje plovila,
07 – osiguranje robe u prijevozu,
08 – osiguranje od požara i elementarnih šteta,
09 – ostala osiguranja imovine,
10 – osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,
11 – osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica,
12 – osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,
13 – ostala osiguranja od odgovornosti,
14 – osiguranje kredita,
15 – osiguranje jemstva,
16 – osiguranje raznih finansijskih gubitaka,
17 - osiguranje troškova pravne zaštite,
18 - osiguranje pomoći.
19 – Životna osiguranja.

Djelatnost prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010:
65.11. Životno osiguranje,
65.12. Ostalo osiguranje,
66.21. Procjena rizika i štete.
Firma i sjedište vlasnika kvalifikovanog udjela u društvu za osiguranje1. Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 20 Sarajevo,
2. ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb, Listopadske 2, Zagreb, Republika Hrvatska.
Iznos i procent kvalifikovanog udjela1. Euroherc osiguranje d.d. Sarajevo 1.823.210,00 KM, 19,9524%
2. ADRIATIC OSIGURANJE d.d. Zagreb 1.815.390,00 KM, 19,8668%.
Lično ime člana uprave društva, dužnost koju obavlja u upravi1. Dr.sc. Marina Miočić-Hamidović, dipl. pravnik, direktor/predsjednik uprave
2. Kornelije Vujnović, dipl.oec, izvršni direktor član uprave.

Lično ime i adresa članova nadzornog odbora, trajanje mandata 1. Josip Roso, predsjednik,
2. Renata Grgić, član,
3. Toni Čeko, član.
Broj telefona i telefaksa društva, elektronska adresa i adresa internet stranice društvaTel: + 387 (0)33 755 450;
Fax: + 387 (0)33 755 490;
e-mail: adriatic@adriatic.ba;
web: www.adriatic.ba.
ASA CENTRAL OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Redni broj i oznaka RDO/DR (registar društava za osiguranje) RDO 9.
Broj i datum rješenja o upisu u registar Agencije za nadzor 01-06.2-059-3431/19 od 25.02.2019. godine.
Broj i datum rješenja o odobravanju obavljanja poslova osiguranja 1.0.-021-1394/07 od 14.08.2007.godine
Firma i sjedišteFirma: Društvo za osiguranje „ASA CENTRAL OSIGURANJE“ dioničko društvo Sarajevo
Skraćena firma: "ASA CENTRAL OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo
Sjedište: Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva br. 25.
Vrsta poslova osiguranja odobrena od strane Agencije za nadzor, djelatnost upisana u sudski registarNeživotno osiguranje
01 osiguranje od nezgode
02 zdravstveno osiguranje
03 osiguranje cestovnih vozila
04 osiguranje tračnih vozila
05 osiguranje zračnih letjelica
06 osiguranje plovila
07 osiguranje robe u prevozu
08 osiguranje od požara i elementarnih nepogoda
09 ostala osiguranja imovine
10 osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
11 osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
12 osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
13 ostala osiguranja od odgovornosti
14 osiguranje kredita
15 osiguranje jemstva
16 osiguranje raznih finansijskih gubitaka
17 osiguranje troškova pravne zaštite
18 osiguranje pomoći

Djelatnost prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010:
65.12 ostalo osiguranje,
66.21 procjena rizika i šteta
66.29 pomoćne djelatnosti za osiguranje i mirovinske fondove.
Firma i sjedište vlasnika kvalifikovanog udjela u društvu za osiguranje1. ASA FINANCE d.o.o., Bulevar Meše Selimovića 16 Sarajevo,
2. BOSNA REOSIGURANJE d.d., ul. Zmaja od Bosne 74, Sarajevo,
Iznos i procent kvalifikovanog udjela1. ASA FINANCE d.o.o. 8.832.000,00 KM, 80%,
2. BOSNA REOSIGURANJE d.d. 2.208.000,00 KM, 20%
Lično ime člana uprave društva, dužnost koju obavlja u upraviFeđa Morankić, direktor
Adnan Hodžić, izvršni direktor
Arnes Hadžiosmanović, izvršni direktor
Željko Pervan, izvršni direktor
Lično ime i adresa članova nadzornog odbora, trajanje mandata 1. Mensur Šaćirović, predsjednik,
2. Amela Redžebašić, član,
3. Šukrija Huseinović, član.
Broj telefona i telefaksa društva, elektronska adresa i adresa internet stranice društvaTel: 033 255-610, fax 033 255-618, info@asa-osiguranje.ba, https://asa-osiguranje.ba
CAMELIJA osiguranje d.d. Bihać
Redni broj i oznaka RDO/DR (registar društava za osiguranje) RDO 4.
Broj i datum rješenja o upisu u registar Agencije za nadzor 01-05.2-1-059-1496/18 od 05.10.2018. godine.
Broj i datum rješenja o odobravanju obavljanja poslova osiguranja1.0.-059-800/07 od 20.07.2007. godine i
1.0.-059-536-1/15 od 21.04.2015. godine.
Firma i sjedišteFirma: Dioničko društvo za osiguranje „CAMELIJA“ Bihać
Skraćena firma: DD za osiguranje „CAMELIJA“ Bihać
Sjedište: ul. 5. Korpusa broj 3 Bihać.
Vrsta poslova osiguranja odobrena od strane Agencije za nadzor, djelatnost upisana u sudski registarNeživotna osiguranja:
01 osiguranje od nezgode,
02 zdravstveno osiguranje,
03 osiguranje cestovnih vozila,
04 osiguranje tračnih vozila,
05 osiguranje zračnih letjelica,
06 osiguranje plovila,
07 osiguranje robe u prijevozu,
08 osiguranje od požara i elementarnih šteta,
10 osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,
11 osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica,
12 osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,
13 ostala osiguranja od odgovornosti,
14 osiguranje kredita,
15 osiguranje jemstva,
16 osiguranje raznih finansijskih gubitaka,
18 osiguranje pomoći.

Djelatnost prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010:

65.12 ostalo osiguranje,
66.21 procjena rizika i štete,
66.29 ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima.
Firma i sjedište vlasnika kvalifikovanog udjela u društvu za osiguranje1. DOO „ČAVKIĆ“ Bihać, Jablanska broj 301, Bihać,
2. DD HUT „ADUNA“ Bihać, Petog korpusa broj 3, Bihać,
3. Irfan Čavkić, ul. Petog korpusa br 3, Bihać.
Iznos i procent kvalifikovanog udjela1. DOO „ČAVKIĆ“ Bihać, 2.560,00 KM, 64%,
2. DD HUT „ADUNA“ Bihać, 796.800,00 KM 19,92%,
3. Irfan Čavkić, Bihać, 505.600,00, 12,64%.
Lično ime člana uprave društva, dužnost koju obavlja u upraviMensur Čavkić, iz Bihaća, direktor,
Nermin Žutić, iz Sarajeva, izvršni direktor i
Lana Hadžić, iz Bihaća, izvršni direktor
Lično ime i adresa članova nadzornog odbora, trajanje mandata Ifeta Hadžiabdić, predsjednik,
Safeta Hrnjica, član i
Muhamed Hodžić, član
Broj telefona i telefaksa društva, elektronska adresa i adresa internet stranice društvatelefon 037-224-110
fax 037-228-436
www.camelija-osiguranje.com
e-mail camelija@bih.net.ba
CROATIA osiguranje d.d. Mostar
Redni broj i oznaka RDO/DR (registar društava za osiguranje) RDO 12 .
Broj i datum rješenja o upisu u registar Agencije za nadzor 01-06.2-059-169/19 od 29.01.2019. godine.
Broj i datum rješenja o odobravanju obavljanja poslova osiguranja1.0.-021-837/07 od 06.07.2007. godine, životno osiguranje,
1.0.-021-837-1/07 od 06.07.2007. godine, neživotno osiguranje.
Firma i sjedišteFirma: CROATIA OSIGURANJE d.d.
Sjedište: Kardinala Stepinca b.b. Mostar.
Vrsta poslova osiguranja odobrena od strane Agencije za nadzor, djelatnost upisana u sudski registarNeživotno osiguranje
01 osiguranje od nezgode,
02 zdravstveno osiguranje,
03 osiguranje cestovnih vozila,
04 osiguranje tračnih vozila,
05 osiguranje zračnih letjelica,
06 osiguranje plovila,
07 osiguranje robe u prijevozu,
08 osiguranje od požara i elementarnih nepogoda,
09 ostala osiguranja imovine,
10 osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,
11 osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica,
12 osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,
13 ostala osiguranja od odgovornosti,
14 osiguranje kredita,
15 osiguranje jamstva,
16 osiguranje raznih financijskih gubitaka,
17 osiguranje troškova pravne zaštite,
18 osiguranje pomoći i
19 Životna osiguranja.


Djelatnost prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010:
65.11 Životno osiguranje,
65.12 Ostalo osiguranje,
66.21 Procjena rizika i štete,
66.29 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i miovinskim fondovima.
Firma i sjedište vlasnika kvalifikovanog udjela u društvu za osiguranjeCROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb, ul. Vatroslava Jagića 33, Zagreb, Republika Hrvatska.
Iznos i procent kvalifikovanog udjela15.221.052,00 KM, 95,0216%.
Lično ime člana uprave društva, dužnost koju obavlja u upravi1. dr.sc. Damir Đogić, direktor, dipl.oec.,
2. Maja Sušac, izvršni direktor, mr. sc., dipl. oec.,
3. Krunoslav Beljo, izvršni direktor, dipl. oec.
Lično ime i adresa članova nadzornog odbora, trajanje mandata 1. Robert Vučković, predsjednik
2. Gordan Radin, član
3. Mario Batarilo, član
Broj telefona i telefaksa društva, elektronska adresa i adresa internet stranice društvaTel: +387 36 446-700
Fax: +387 36 446-701
e-mail: info@crosig.ba
web: www.crosig.ba.

 

EUROHERC osiguranje d.d Sarajevo
Redni broj i oznaka RDO/DR (registar društava za osiguranje) RDO 7.
Broj i datum rješenja o upisu u registar Agencije za nadzor 01-05.2-1-059-1776/18 od 22.10.2018. godine.
Broj i datum rješenja o odobravanju obavljanja poslova osiguranja1.0.-021-833/07 od 08.08.2007. godine,
1.0.-059-541-5/12 od 20.08.2012. godine i
1.0.-059-649/16 od 21.03.2016. godine.
Firma i sjedišteFirma: EUROHERC OSIGURANJE dioničko društvo Sarajevo
Skraćena firma: EUROHERC OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Sjedište: Trg međunarodnog prijateljstva 20 Sarajevo.
Vrsta poslova osiguranja odobrena od strane Agencije za nadzor, djelatnost upisana u sudski registarNeživotna osiguranja:
01 osiguranje od nezgode,
02 zdravstveno osiguranje,
03 osiguranje cestovnih vozila,
05 osiguranje zračnih letjelica,
06 osiguranje plovila,
07 osiguranje robe u prijevozu,
08 osiguranje od požara i elementarnih nepogoda,
09 ostala osiguranja imovine,
10 osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,
11 osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica,
12 osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,
13 ostala osiguranja od odgovornosti,
14 osiguranje kredita,
15 osiguranje jamstva,
16 osiguranje raznih financijskih gubitaka,
17 osiguranje troškova pravne zaštite,
18 osiguranje pomoći.


Djelatnost prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010:
65.12 ostalo osiguranje,
66.21 procjena rizika i štete,
66.29 ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima.
Firma i sjedište vlasnika kvalifikovanog udjela u društvu za osiguranje1. Euroherc osiguranje d.d. Zagreb, ulica Grada Vukovara 282 Zagreb,
2. Mladenka Grgić, Kralja Krešimira 7 Ljubuški.
Iznos i procent kvalifikovanog udjela1. Euroherc osiguranje d.d. Zagreb, 15% (1962 dionica)
2. Mladenka Grgić, 15% (1962 dionica).
Lično ime člana uprave društva, dužnost koju obavlja u upravi1. Damir Hadžić, direktor/predsjednik uprave,
2. Josip Knezović, izvršni direktor/član uprave
3. dr. sc. Semiha Repak, izvršni direktor/član uprave
Lično ime i adresa članova nadzornog odbora, trajanje mandata 1. dr.sc. Davor Martinović, predsjednik
2. Husnija Kurtović, član
3. Marijo Tolj, član
4. dr. sc. Matea Čizmić, član
5. Drago Galić, član
Broj telefona i telefaksa društva, elektronska adresa i adresa internet stranice društvatelefon/fax: 033 755 515; Fax 033 755 522
E-mail: euroherc@euroherc.ba Web: http://www.euroherc.ba/
GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo
Redni broj i oznaka RDO/DR (registar društava za osiguranje) RDO 10.
Broj i datum rješenja o upisu u registar Agencije za nadzor 01-06.2-059-30/19 od 30.01.2019. godine.
Broj i datum rješenja o odobravanju obavljanja poslova osiguranjaRješenje Agencije za nadzor o odobravanju obavljanja životnog osiguranja broj: 1.0.-021-797/07 od 09.07.2007. godine, Rješenja Agencije za nadzor o odobravanju obavljanja neživotnog osiguranja broj: 1.0.-021-797-1/07 od 09.07.2007. godine, broj: 1.0.-021-839/08 od 20.05.2008. godine, broj: 1.0.-059-422/17 od 14.03.2017. godine i broj: 01-06.2-059-1587/21 od 23.11.2021. godine.
Firma i sjedišteFirma: "GRAWE OSIGURANJE“ d.d. SARAJEVO.
Skraćena oznaka firme: “GRAWE OSIGURANJE” d.d. Sarajevo

Sjedište: ulica Trg solidarnosti br. 2 Sarajevo.
Vrsta poslova osiguranja odobrena od strane Agencije za nadzor, djelatnost upisana u sudski registar01 osiguranje od nezgode,
02 zdravstveno osiguranje,
03 osiguranje cestovnih vozila,
04 osiguranje tračnih vozila,
05 osiguranje zračnih letjelica,
06 osiguranje plovila,
07 osiguranje robe u prijevozu,
08 osiguranje od požara i elementarnih šteta,
09 ostala osiguranja imovine,
10 osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,
11 osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica,
12 osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,
13 ostala osiguranja od odgovornosti,
14 osiguranje kredita,
15 osiguranje jemstva,
16 osiguranje raznih finansijskih gubitaka,
17 osiguranje troškova pravne zaštite i
18 osiguranje pomoći i
19 životna osiguranja.

Djelatnost prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010:
65.11 Životno osiguranje,
65.12. ostalo osiguranje,
66. 21 Procjena rizika i šteta,
66.29 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima
Firma i sjedište vlasnika kvalifikovanog udjela u društvu za osiguranjeGRAZER WESHSELSEITIGE VERSICHERUNG AG - AUSTRIA, Graz, Herrengasse 18-20.
Iznos i procent kvalifikovanog udjela16.000.000,00 KM, 100%.
Lično ime člana uprave društva, dužnost koju obavlja u upravi1. Fikret Hodžić, direktor,
2. Jasminka Turbo, izvršni direktor.

Lično ime i adresa članova nadzornog odbora, trajanje mandata 1. Mr. iur. Mr. oec Georg Schneider, predsjednik,
2. Mag. Klaus Michael Scheitegel, član i
3. Dr. Gernot Reiter, član.
Broj telefona i telefaksa društva, elektronska adresa i adresa internet stranice društvaTel. +387 33 772 500
Fax +387 33 772 501
Elektronska adresa: office.sarajevo@grawe.ba
Adresa Internet stranice društva https://www.grawe.ba/

SARAJEVO osiguranje d.d. Sarajevo
Redni broj i oznaka RDO/DR (registar društava za osiguranje) RDO 8.
Broj i datum rješenja o upisu u registar Agencije za nadzor 01-06.2-059-2975/18 od 19.02.2019. godine.
Broj i datum rješenja o odobravanju obavljanja poslova osiguranja1.0.-021-790/07 od 27.08.2007. godine – životno osiguranje
1.0.-021-790-1/07 od 27.08.2007. godine - neživotno osiguranje.
Firma i sjedišteFirma: Društvo za osiguranje SARAJEVO-OSIGURANJE dioničko društvo Sarajevo
Skračena firma: SARAJEVO-OSIGURANJE d.d. Sarajevo
Sjedište: Sarajevo, Maršala Tita broj 29.
Vrsta poslova osiguranja odobrena od strane Agencije za nadzor, djelatnost upisana u sudski registarNEŽIVOTNO OSIGURANJE
01 osiguranje od nezgode
02 zdravstveno osiguranje
03 osiguranje cestovnih vozila
04 osiguranje tračnih vozila
05 osiguranje zračnih letjelica
06 osiguranje plovila
07 osiguranje robe u prevozu
08 osiguranje od požara i elementarnih nepogoda
09 ostala osiguranja imovine
10 osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
11 osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
12 osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
13 ostala osiguranja od odgovornosti
14 osiguranje kredita
15 osiguranje jemstva
16 osiguranje raznih finansijskih gubitaka
19 ŽIVOTNA OSIGURANJA


Djelatnost prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010::
65.11. Životno osiguranje
65.12. Ostalo osiguranje
66.21 Procjena rizika i štete
66.29 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima.
Firma i sjedište vlasnika kvalifikovanog udjela u društvu za osiguranjeFederacija Bosne i Hercegovine, ul. Hamdije Čemerlića br.2
BH Master Capital d.o.o., ul. Muhameda Kantardžića br. 3
Iznos i procent kvalifikovanog udjelaFederacija Bosne i Hercegovine: broj dionica 2108469, procenat 45,4938
BH Master Capital d.o.o., procenat 14,9093
Lično ime člana uprave društva, dužnost koju obavlja u upravi1. ARIF KULIĆ, direktor društva - Predsjednik Uprave,
2. EDIN MUHOVIĆ, član Uprave, izvršni direktor za finansije i podršku,
3. SENAD ARSLANAGIĆ, član Uprave izvršni direktor za funkciju osiguranja.
Lično ime i adresa članova nadzornog odbora, trajanje mandata 1. Rusmir Hrvić
2. Bakir Smailagić
3. Zlata Valjevac
4. Mario Glibić
5. Jasmin Rustemi.
Broj telefona i telefaksa društva, elektronska adresa i adresa internet stranice društvaTel: 033 664 -141, fax 033 664-142,
info@sarajevoosiguranje.ba, www.sarajevoosiguranje.ba
TRIGLAV osiguranje d.d.
Redni broj i oznaka RDO/DR (registar društava za osiguranje) RDO 2
Broj i datum rješenja o upisu u registar Agencije za nadzor 01-05.2-1-059-1171/18 od 14.05.2018. godine
Broj i datum rješenja o odobravanju obavljanja poslova osiguranja1.0.-021-795-1/07 od 06.07.2007. godine - neživot i
1.0.-021-795/07 od 06.07.2007. godine - život
Firma i sjedišteFirma: TRIGLAV OSIGURANJE dioničko društvo
Skraćena firma: TRIGLAV OSIGURANJE d.d.
Sjedište: Dolina br. 8 Sarajevo
Vrsta poslova osiguranja odobrena od strane Agencije za nadzor, djelatnost upisana u sudski registar
01 Osiguranje nezgoda
02 zdravstveno osiguranje
03 osiguranje cestovnih vozila
04 osiguranje tračnih vozila
05 osiguranje zračnih letjelica
06 osiguranje plovila
07 osiguranje robe u prijevozu
08 osiguranje od požara i elementarnih nepogoda
09 ostala osiguranja imovine
10 osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
11 osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
12 osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
13 ostala osiguranja od odgovornosti
14 osiguranje kredita
15 osiguranje jemstva
16 osiguranje raznih finansijskih gubitaka
17 osiguranje troškova pravne zaštite
18 osiguranje pomoći

Životna osiguranja:
19 životno osiguranje.

Djelatnost prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010:
65.11. životno osiguranje,
65.12. ostalo osiguranje,
66.21. procjena rizika i štete,
66.29. ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima.

Firma i sjedište vlasnika kvalifikovanog udjela u društvu za osiguranjeTRIGLAV INTERNATIONAL holdinška družba d.d. Ljubljana, Dunjanska cesta br. 22 Ljubljana
Iznos i procent kvalifikovanog udjela20.773.464,00 KM, 97,7757%
Lično ime člana uprave društva, dužnost koju obavlja u upravi1. Edib Galijatović, direktor.
2. Emir Krivošija, izvršni direktor.
Lično ime članova nadzornog odbora 1. Tedo Djekanović
2. Janko Šemrov
3. Robert Trnovec
4. Ivica Vulič
5. Simon Vidmar
Broj telefona i telefaksa društva, elektronska adresa i adresa internet stranice društvaTRIGLAV OSIGURANJE DD , tel br. 033 252 111, fax br. 033 252159, info@triglav.ba, www.triglav.ba.
UNIQA osiguranje d.d. Sarajevo
Redni broj i oznaka RDO/DR (registar društava za osiguranje) RDO 5.
Broj i datum rješenja o upisu u registar Agencije za nadzor 01-05.2-1-059-1358/18 od 18.09.2018. godine.
Broj i datum rješenja o odobravanju obavljanja poslova osiguranja1.0.-021-854/07 od 10.07.2007. godine
1.0.-021-854-1/07 od 10.07.2007. godine
Firma i sjedišteFirma: UNIQA Osiguranje dioničarsko društvo Sarajevo
Skraćena firma: UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo
Sjedište: Sarajevo, ul.Obala Kulina bana br.19

Vrsta poslova osiguranja odobrena od strane Agencije za nadzor, djelatnost upisana u sudski registar01 osiguranje od nezgode
02 zdravstveno osiguranje
03 osiguranje cestovnih vozila
04 osiguranje tračnih vozila
07 osiguranje robe u prevozu
08 osiguranje imovine od požara i elementarnih nepogoda
09 ostala osiguranja imovine
10 osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
13 ostala osiguranja od odgovornosti
15 osiguranje jemstva
16 osiguranje raznih finansijskih gubitaka
18 osiguranje pomoći
19 životno osiguranje.
Djelatnost prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010:
65.11 životno osiguranje
65.12 ostalo osiguranje
66.21 procjena rizika i štete
66.29 ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskom fondovima


Firma i sjedište vlasnika kvalifikovanog udjela u društvu za osiguranjeUNIQA Internationale Beteiligungs – Verwaltungs GmbH Vienna Donsustrasse 21
Iznos i procent kvalifikovanog udjela16.002.940,00 KM , 100%
Lično ime člana uprave društva, dužnost koju obavlja u upravi1. Eldar Dudo, direktor,
2. Amela Omerašević, izvršni direktor.
Lično ime i adresa članova nadzornog odbora, trajanje mandata 1. Adel Bahtanović
2. Boris Palichev
3. Filip Mihaylov
4. Andreas Harald Ofner
5. Vladimir Simunović
Broj telefona i telefaksa društva, elektronska adresa i adresa internet stranice društvatel:+033 289 000 / 001
fax: +033 289 011
e-mail: info@uniqa.ba
www.uniqa.ba
Društvo za osiguranje Vienna osiguranje d.d., Vienna Insurance Group
Redni broj i oznaka RDO/DR (registar društava za osiguranje) RDO 6
Broj i datum rješenja o upisu u registar Agencije za nadzor 01-05.2-1-059-1495/18 od 12.10.2018. godine.
Broj i datum rješenja o odobravanju obavljanja poslova osiguranjaRješenje broj: 1.0.-021-788/07 od 09.07.2007. godine i
Rješenje broj: 1.0.-021-788-1/07 od 09.07.2007. godine.
Rješenje Agencije za nadzor broj: 1.0-059-1683/10 od 06.10.2010. godine
Rješenje Agencije broj: 01-06.2-059-4112/21 od 23.12.2021. godine
Rješenje Agencije broj: 01-06.2-059-3150/22 od 24.10.2022. godine

Firma i sjedišteFirma: Društvo za osiguranje Vienna osiguranje d.d., Vienna Insurance Group.
Skraćena oznaka firme: Vienna osiguranje d.d..
Sjedište: ul. Fra Anđela Zvizdovića 1A/9, Sarajevo.
Vrsta poslova osiguranja odobrena od strane Agencije za nadzor, djelatnost upisana u sudski registar01 - osiguranje od nezgode
02 - zdravstveno osiguranje
07 – osiguranje robe u prevozu
08 - osiguranje od požara i elementarnih šteta,
09 - ostala osiguranja imovine,
16 - osiguranje raznih finansijskih gubitaka,
18 - osiguranje pomoći i
19 - životna osiguranja.Djelatnost prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010:
65.11 životno osiguranje
65.12 ostalo osiguranje.
Firma i sjedište vlasnika kvalifikovanog udjela u društvu za osiguranjeVIENNA INSURANCE GROUP AG, Wiener Versicherung Gruppe, Schottenring 30, 1010 Beč, Austrija.
Iznos i procent kvalifikovanog udjela12.000.000,00 KM, 100%.
Lično ime člana uprave društva, dužnost koju obavlja u upraviSabina Mujanović, direktor,
Elma Bećirević, izvršni direktor

Lično ime i adresa članova nadzornog odbora, trajanje mandata 1. Gabor Lehel, ul. Schottenring br. 30, Beč (1010), Austrija,
2. Dr. Gerhard Kalcik, ul. Schottenring br. 30, Beč (1010), Austrija,
3. Mag. Claudija Ungar-Huber, ul. Schottenring br. 30 Beč, Austrija,
Mandatni period period od četiri godine, počev od 01.03.2022. godine.
Broj telefona i telefaksa društva, elektronska adresa i adresa internet stranice društva033/943-640, Fax 033/296-520, info@viennaosiguranje.ba, www.viennaosiguranje.ba
BOSNA REosiguranje d.d. Sarajevo
Redni broj i oznaka RDO/DR (registar društava za osiguranje) RDO 3.
Broj i datum rješenja o upisu u registar Agencije za nadzor 01-05.2-1-059-1903/18 10.07.2018. godine.
Broj i datum rješenja o odobravanju obavljanja poslova osiguranja1.0.-021-794/07 od 06.07.2007. godine.
Firma i sjedišteFirma: BOSNA REOSIGURANJE DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO
Skraćena firma: BOSNA RE d.d. Sarajevo
Sjedište: ul. Zmaja od Bosne br. 74 Sarajevo - Novo Sarajevo

Vrsta poslova osiguranja odobrena od strane Agencije za nadzor, djelatnost upisana u sudski registarNeživotna osiguranja:
01. Osiguranje nezgode,
02. zdravstveno osiguranje,
03. osiguranje cestovnih vozila,
04. osiguranje tračnih vozila,
05. osiguranje zaračnih letjelica,
06. osiguranje plovila,
07. osiguranje robe u prijevozu,
08. osiguranje od požara i elementarnih šteta,
09. ostala osiguranja imovine,
10. osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila,
11. osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica,
12. osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila,
13. ostala osiguranja od odgovornosti,
14. osiguranje kredita,
15. osiguranje jemstva,
16. osiguranje od raznih finansijskih gubitaka,
17. osiguranje troškova pravne zaštite,
18. osiguranje pomoći,
19. životna osiguranja.

Djelatnost prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010:

65.20 Reosiguranje
66.21 Procjena rizika i štete
66.29 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i penzijskim fondovima.
Lično ime i adresa odnosno firma i sjedište vlasnika kvalifikovanog udjela u društvu za osiguranje1. Aida Babić-Berkovac, Sarajevo,
2. Euroherc osiguranje d.d., ul. Grada Vukovara 282 Zagreb, Hrvatska,
3. Sarajevo-osiguranje d.d., Maršala Tita 29, Sarajevo;
4. Triglav osiguranje d.d., Dolina 8, Sarajevo.
Iznos i procent kvalifikovanog udjela1. Aida Babić-Berkovac, Sarajevo 987.700,00 KM 15.5806%
2. Euroherc osiguranje d.d., Zagreb 695.300,00 KM 10.9681%
3. Sarajevo-osiguranje d.d., Sarajevo 807.500,00 KM 12.7380%
4. Triglav osiguranje d.d., Sarajevo 865.300,00 KM 13.6498%
Lično ime člana uprave društva, dužnost koju obavlja u upravi1. Zlatan Filipović, direktor,
2. Bakir Pilav, izvršni direktor za finansije.

Lično ime članova nadzornog odbora 1. Semiha Repak, predsjednik
2. Hasić Muhamed, član
3. Lačević Damir, član
4. Enisa Babić, član
5. Midhad Salčin, član
Broj telefona i telefaksa društva, elektronska adresa i adresa internet stranice društvaTelefon: 033/725-500; Fax: 033/725-522;
E-mail: info@bosnare.ba;
www: bosnare.ba
DRUŠTVA za OSIGURANJE i REOSIGURANJE | NEAKTIVNA
BOSANSKO-NJEMAČKO osiguranje d.d. u likvidaciji
Opći podaci
Mirze Delibašića 5
Tuzla
035 301 326
Osnovano
1998.
Djelatnost
Ostala osiguranja
Muratović Hamdija, likvidacioni upravitelj
HERCEGOVINA osiguranje d.d. u likvidaciji
Opći podaci
Fra D. Buntića 144
Mostar
036 329 244
Osnovano
2000.
Djelatnost
Životna osiguranja
Ostala osiguranja
Kornelija Nikolić, likvidator
Edin Taso, privremeni upravitelj
LIDO osiguranje d.d. u likvidaciji
Opći podaci
Paromlinska 49
Sarajevo
033 943 306
Osnovano
1994.
Djelatnost
Ostala osiguranja
Muamer Arnautović, privremeni upravnik
Bajramović Emin, likvidator
LOK osiguranje d.d. u likvidaciji
Opći podaci
Ul. Kemal Begova 6
Sarajevo
033 219 953
Osnovano
1998.
Djelatnost
Životna osiguranja
Safet Proho, privremeni upravnik
Hamdija Kunalić, likvidacioni upravnik

REGISTRI

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: info@ano.ba