Select Page

 

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je na web stranici www.nados.ba objavila statističke podatke o sektoru osiguranja za period poslovanja 01.01.-31.12.2023. godine.

Prema evidenciji objavljenih podataka prosječna premije osiguranja vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima (u daljem tekstu: osiguranje od autoodgovornosti) ostvarena na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine iznosi 336 KM što predstavlja povećanje u odnosu na prosječnu visinu premije od 300 KM za 11,93 %.

Odredbom člana 44. stav (3) i (4) Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 57/20 i 103/21, u daljem tekstu: Zakon) je propisano da:

(3) Visina naknade iz čl. 38. do 43. ovoga Zakona utvrđena je na bazi prosječne visine premije po polici u automobilskoj odgovornosti u visini od 300,00 KM.

(4) U slučaju povećanja ili pak smanjenja cijene prosječne visine premije iz prethodnog stava ovoga člana za više od 10% visina naknade će se povećavati ili smanjivati u istovjetnom postotku.

Odredbama čl. 38. do 43. Zakona su propisani okvirni kriteriji za utvrđivanje visine odštete za nematerijalne naknade na koje ima pravo oštećeno lice i to: fizička bol, strah, umanjenje opće životne aktivnosti, naruženost, duševni bolovi zbog smrti bliskog srodnika i duševna bol zbog naročito teškog invaliditeta bliskog lica.

Obzirom na naprijed navedeno, potrebno je da se u skladu sa odredbom člana 44. Zakona prilikom određivanja visine naknada iz člana 38. do 43. Zakona izvrši povećanje naknada propisanih Zakonom za 11,93 %.

Sarajevo, 22.01.2024. godine