Select Page

Na osnovu člana 19. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 84/17), direktor Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za prodaju poslovnog prostora.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na sljedećem linku  Javni poziv