Select Page

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Mjere za postizanje zakonitog vođenja poslova društava za osiguranje u oblasti obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti

Aktivnosti Agencije za nadzor osiguranja F BiH na suzbijanju nedozvoljenih davanja

 

U cilju stvaranja dodatnog povjerenja na tržištu u poslove osiguranja i sprečavanja obavljanja poslova osiguranja koji su u suprotnosti sa zakonom i podzakonskim aktima, Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine dana 06.07.2021. godine donijela je  Mjere za postizanje zakonitog vođenja poslova društava za osiguranje u oblasti obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti koje su dostupne na web stranici Agencije: www.nados.ba

Mjere se odnose na društva za osiguranje koja u Federaciji Bosne i Hercegovine obavljaju poslove neživotnog osiguranja vrste osiguranja 10 – osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila što uključuje i društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj koja usluge osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine pružaju putem podružnica registriranih u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i na subjekte u poslovima posredovanja u osiguranju.

Agencija prepoznaje, kao osnovni problem, koji je duži period prisutan u provođenju ove vrste osiguranja, nepoštivanje administrativno utvrđenih premija kao i postojanje posrednih, odnosno neposrednih davanja koja, između ostalog, uključuju:

 

  1. odobravanje gratis polica kao i vaučera za proizvode osiguravača za bilo koju vrstu osiguranja direktno ili indirektno vezanih uz policu osiguranja od autoodgovornosti;
  2. sudjelovanje u troškovima police osiguranja za druge vrste osiguranja, osim popusta predviđenih uslovima i tarifom za predmetnu vrstu osiguranja;
  3. direktno ili indirektno plaćanje troškova tehničkih pregleda za osiguranika kao i drugih troškova na stanici za tehnički pregled vozila ili omogućavanje bilo kakvih vrijednosnih ili cjenovnih benefita osiguranicima;
  4. direktno ili indirektno plaćanje troškova baždarenja tahografa, goriva, besplatnog servisa i sl. za osiguranika, kao i davanje poklon bonova osiguranicima;
  5. direktno ili indirektno plaćanje troškova usluge registracije vozila ili učešće u drugim troškovima registracije vozila;
  6. naplata premije osiguranja na način koji je u suprotnosti sa Uslovima i Odlukom o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima (npr. odobravanje plaćanje na rate, odgođeno plaćanje i slično, osim kartičnog plaćanja);
  7. povrat dijela premije osiguranja direktno ili indirektno putem računa ili gotovinski, osim povrata neiskorištenog dijela premije u skladu sa propisima;
  8. direktno ili indirektno omogućavanje imovinske koristi osiguraniku kao nagrade za sklapanje police osiguranja od autoodgovornosti kroz druga materijalna, gotovinska i bezgotovinska davanja suprotna zakonskim propisima, ekonomskim načelima, pravilima struke osiguranja, dobrim poslovnim običajima i poslovnom moralu.

 

Informiraju se osiguranici/ potrošači o donesenim Mjerama i istovremeno pozivaju da ne sudjeluju u aktivnostima društava na koje se Mjere odnose.

 

Agencija za nadzor čvrsto je opredijeljena ka ostvarivanju  svoju regulatorne i nadzorne funkcije, a u cilju zaštite osiguranika i osiguratelja na dobrobit industrije osiguranja.

 

Sarajevo, 07.07.2021.godine