Select Page
Temeljem odredaba člana 126. st. (1) i (2) Zakona o osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/17) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru vršenja svojih regulatornih ovlaštenja, učesnicima na tržištu Federacije BiH upućuje slijedeću:

O B A V I J E S T

Zbog izuzetnog društvenog značaja i upoznavanja šire javnosti ovim putem želimo podsjetiti da je dana 27.08.2020. godine u Federaciji BiH stupio na snagu Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, a nakon toga i podzakonski akti – Odluka o uvjetima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim osobama i Odluka o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim osobama. Prema navedenoj regulativi društva za osiguranje u Federaciji BiH, koja se bave obveznim osiguranjima u saobraćaju, dužna su, donijeti i u potpunosti primjenjivati premijski sistem s jedinstvenim osnovicama funkcionalne premije osiguranja za obvezna osiguranja u prometu. Dakle, na području obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti na snazi je administrativno određivanje cijena premije za sva društva koja posluju na teritoriju Federacije BiH i prilikom zaključivanja ove vrste ugovora o osiguranju nisu dozvoljeni bilo kakvi popusti i benefiti koje društva za osiguranje nude osiguranicima prilikom sklapanja istih. Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je u prethodnom razdoblju zaprimila veći broj prijava koje se odnose na kršenje tarife i cjenika premije te je, u okviru svojih zakonskih ovlaštenja, aktivno počela sa nadzorom i kontrolom društava za osiguranje ali i drugih subjekata koji zauzimaju svoje učešće na tržištu osiguranja (posrednika u osiguranju). Pored rada na ovim prijavama Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine u 2021. godini kreće i u redoviti nadzor svih društava za osiguranje s posebnim naglaskom na ovu problematiku.

Pravni subjekti koji nude usluge osiguranja od automobilske odgovornosti prema trećim osobama su apsolutno upoznati da svako odstupanje od usvojenih tarifa i cjenika premije, u bilo kojem obliku,  predstavlja prekršaj kažnjiv kako za društvo tako i za odgovornu osobu. No, zbog iznimne društvene važnosti, krajnjih posljedica do kojih kršenje administrativno utvrđenih cijena premije za ovu vrstu osiguranja može dovesti, pravne i ekonomske nesigurnosti imamo zakonsku obavezu o tome upoznati i građane, koji se javljaju kao krajnji korisnici ovih usluga. Administrativno kontroliranje tržišta osiguranja je prevashodno ustanovljeno u cilju zaštite oštećenih osoba u cestovnom prometu (adekvatne naknade zakonom priznatih vidova štete)  i interesa onih koji se moraju osigurati od ove vrste odgovornosti. Iz navedenih razloga apeliramo i na sve građane da, prilikom zaključenja polica osiguranja od automobilske odgovornosti prema trećim licima, prijave Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine bilo kakve radnje koje u sebi imaju obilježje gore navedenih prekršaja (pristanak na razne popuste, poklon bonove, bonove za gorivo, besplatne tehničke preglede i sl.). Na ovakav način će uzeti svoje aktivno učešće u dosljednom provođenju zakona i dati nemjerljiv doprinos u stabilizaciji i uređenju tržišta osiguranja.

Obavijest AO 11.01.2021.