Select Page

Dana 12.12.2016.godine u organizaciji Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH u hotelu Bristol u Sarajevu održana je uspješna radionica na temu „Sprječavanja pranja novca u osiguranju“ u okviru obveznog stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja uposlenika – ovlaštenih osoba  u sektoru osiguranja iz oblasti sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

  • Aktivnosti regulatora i uloga posrednika u osiguranju u prevenciji borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma.
  • Nacionalna procjena rizika od   pranja novca i financiranja terorizma. Usklađivanje legislative prema međunarodnim standardima.
  • Procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma u sektoru osiguranja i obveze društava za osiguranje  i posrednika u osiguranju u vezi sa navedenim.
  • Provođenje mjera propisanih Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

Radionici su prisustvovali predstavnici društava za osiguranje, zastupnici u osiguranju i predstavnici regulatornih Agencija u oblasti osiguranja