Select Page

Sarajevo, 23.05.2017.godine

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kao regulatorno-nadzorni organ na tržištu osiguranja u Federaciji Bosni i Hercegovini, u cilju informiranja javnosti upućuje

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

U okviru kontinuiranog obavljanja svojih zadaća temeljem Zakona o osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ broj: 23/17) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine prima znatan broj primjedbi fizičkih i pravnih osoba na nepoštivanje administrativno utvrđenog iznosa premije osiguranja u oblasti obveznog osiguranja od auto odgovornosti, tj. odredaba zajedničkog premijskog sustava za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti kroz nelojalnu konkurenciju, te izravno i neizravno davanje nedozvoljenih popusta.

Postupanje društava za osiguranje koje je u suprotnosti sa obvezujućim uvjetima osiguranja utječe na porast troškova provedbe osiguranja i slabi financijski položaj društava za osiguranje. U krajnjem, to dovodi do nemogućnosti naknade štete osiguraniku, budući da premija osiguranja nije utvrđena sukladno procjeni rizika. Zbog takvih pojava u sektoru osiguranja, sa posebnim naglaskom na osiguranje od automobilske odgovornosti, koje prijete da, ukoliko budu nastavljene, dovedu do teških posljedica kako po društva za osiguranje tako i po cijeli financijski sektor Federacije BiH,a posebno po interese oštećenih, odnosno žrtava u prometu, Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine obavještava javnost da će u okviru svojih redovnih aktivnosti provoditi pojačani nadzor zakonitosti poslovanja društava za osiguranje koja posluju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Obavještavaju se pravne i fizičke osobe koje su korisnici usluga osiguranja, posebno korisnici usluga obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti da je odstupanje od utvrđenih uvjeta i cijena protuzakonito. Svi uvjeti i stvarna cijena moraju biti navedeni u polici. Građanima se sugerira da radi zaštite svojih interesa provjere u kojem svojstvu nastupa osoba sa kojom zaključuje ugovor – policu.

Poziva se javnost da o eventualnim nepravilnostima u postupanju društava za osiguranje u Federaciji Bosni i Hercegovini u obavljanju djelatnosti izvijesti Agenciju za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine koja će u interesu zaštite osiguranika i osiguravatelja, a na dobrobit industrije osiguranja i stvaranje povjerenja na tržištu u poslove osiguranja poduzeti zakonom propisane aktivnosti u cilju potpunog uređenja tržišta osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zadovoljni osiguranici i klijenti osiguravajućih društava, kao i uređeno tržište osiguranja, su najvažniji interes osiguravajućih društava kao učesnika na tržištu osiguranja i Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kao regulatora tržišta osiguranja.

 

AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE