Select Page

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA BiH) su danas u prostorijama Agencije za nadzor u Sarajevu potpisali sporazum o stalnom pristupu podacima iz evidencije o registrovanim vozilima i dokumentima za registraciju. Cilj sporazuma je unapređenje saradnje između dvije agencije u okviru zakonom propisanih nadležnosti.

 

Zaključena polica osiguranja od autoodgovornosti je jedan od obaveznih preduslova u postupku registracije motornih vozila. Osiguranje od autoodgovornosti čini 59% portfelja u okviru neživotnih osiguranja na tržištu Federacije  Bosne i Hercegovine, sa preko pola miliona subjekata koje ima minimalno jednu policu osiguranja od autoodgovornosti. Ova vrsta osiguranja ima i poseban društveni značaj, imajući u vidu broj vozila, broj saobraćajnih nesreća i ukupne štetne posljedice.

Značaj saradnje sa IDDEEA-om BiH za Agenciju za nadzor se ogleda kroz unapređenje nadzornih aktivnosti Agencije za nadzor kada je u pitanju obavezno osiguranje od autoodgovornosti na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine, budući da će Agencija za nadzor imati priliku da svoje postojeće baze podataka/registre o zaključenim policama osiguranja od autoodgovornosti, kroz usporedbu podataka iz evidencije o registrovanim vozilima i dokumentima za registraciju, učini kvalitetnijim. Također, Agencija za nadzor će kroz pristup podacima o registrovanim vozilima obezbijediti eventualne nedostajuće podatke a u cilju postupanja u skladu sa odredbama Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju.

 

 

Sarajevo, 19.01.2024. godine