Select Page

Broj: 1.0.-059-630/15

Datum: 22.04.2015.godine

DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

PODRUŽNICE DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE SA SJEDIŠTEM U RS

PREDMET: Poziv za Radionicu na temu „Evidencija šteta u društvu za osiguranje”

Poštovani,

Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH u cilju unificiranja postupanja društava za osiguranje u Federaciji BiH vođenja evidencija šteta u skladu s Pravilnikom o evidenciji odštetnih zahtjeva neživotnih osiguranja ( „ Službene novine Federacije BiH”, br. 64/13 i 19/15 ), organizira radionicu na temu „Evidencija šteta u društvu za osiguranje”.

Seminar će se održati dana 19.05.2015. godine u Sarajevu sa početkom u 10.00 sati u Hotelu „Sarajevo”, ul. Džemala Bijedića br. 169 A. Predviđeno vrijeme trajanja radionice je tri sata s mogućnošću produženja u ovisnosti od potrebe.

Radionici je potrebno da prisustvuju predstavnici svih društava za osiguranje i podružnica društava za osiguranje. Imena predstavnika potrebno je dostaviti u pisanoj formi Agenciji za nadzor do 13.05.2015. godine.

S poštovanjem.

 

Dostavljeno:                                                                         DIREKTOR

  • Naslovu                                                                        Adnan Delić
  • predmet