Select Page

Danas je na Univerzitetu u Sarajevu – Ekonomskom fakultetu potpisan Memorandum o saradnji između Fakulteta i Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Memorandum su potpisali prof. dr. Jasmina Selimović, dekanica Ekonomskog fakulteta i Ivan Luburić, direktor Agencije.

Memorandum je potpisan s ciljem unapređenja razmjene znanja i iskustava, kao i zajedničkom učešću u društveno korisnim projektima, te je dogovoreno sprovođenje edukativnih aktivnosti koje imaju teorijsku, praktičnu i razvojnu dimenziju, naučnoistraživačkog rada, studentske prakse i edukacije studenata, te organizacija i održavanje zajedničkih edukacija, seminara, radionica, simpozija, konferencija i drugih naučno – stručnih skupova.

“Memorandum sa Ekonomskim fakultetom predstavlja nastavak razvoja saradnje Agencije za nadzor osiguranja sa visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH. Agencija za nadzor želi da i kroz akademsku zajednicu podstiče jačanje uloge i značaja osiguranja. Iako u okviru našeg finansijskog tržišta sektor osiguranja nije dominantan, osiguranje u zajednici ima svoju važnu ulogu u zaštiti imovine i lica kako pojedinaca tako i pravnih subjekata. Zadovoljstvo je na ovaj način, za dobrobit sektora osiguranja, stvarati nove mogućnosti u razvoju i radu kako Agencije za nadzor tako i tržišta osiguranja u Federaciji BiH”, izjavio je Ivan Luburić, direktor Agencije.

Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet je poznat kao institucija koja aktivno sarađuje sa institucijama iz javnog i biznis sektora, promovišući saradnju akademije sa partnerima iz drugh sekotra kao ključ uspjeha i konačnu potvrda znanja koja studenti usvajaju na Fakultetu.

“Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet svojim studentima kontinuirano nastoji pružiti najbolje moguće uslove za sticanje znanja, kako teoretskih, tako i praktičnih. Ekonomski fakultet u Sarajevu saradnjom sa Agencijom za nadzor osiguranja Federacije BiH želi proširiti mogućnosti profesionalnog razvoja svim našim studentima, a budućim ekonomistima ove zemlje. Zadovoljstvo nam je što imamo priliku sarađivati sa značajnim institucijama i pružiti našim studentima mogućnost sticanja dodatnih znanja koja će ih sigurno diferencirati na tržištu rada u odnosu na konkurenciju”, izjavila je prof. dr. Jasmina Selimović, dekanica Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Saradnja ove dvije institucije će biti na obostranu korist, gdje se posebno ističu dalji razvoj znanja, praktičnog iskustva i povećana mogućnost zaposlenja.