Select Page

 
Predstavnici Agencije za nadzor su u Frankfurtu 22.3.2023. godine učestvovali na Eastern Cooperation Conference u organizaciji EIOPA-e. Konferencija je namijenjena za regulatore i supervizore sa područja istočne Evrope i Balkana koji nisu sa Evropskog ekonomskog podrucja (non- EEA), a koji imaju interes usvajanja i implementacije EU regulative iz oblasti osiguranja. U prvom dijelu konferencije prezentirane su nadležnosti i tržišta prisutnih. Ispred Agencije za nadzor tržište osiguranja Federacije BiH i nadležnosti Agencije predstavio je direktor, Ivan Luburić. U nastavku konferencije kroz panele i okrugli sto, između ostalog, razgovaralo se o izazovima izazvanim makroekonomskim kretanjima, prezentovani su rezultati upitnika/istraživanja o ESG faktorima, istaknuto je koji su to novi rizici i ključni supervizorski problemi u regionu, kao i koji su to izazovi u tranziciji nacionalnih regulativa u okvire EU regulative. Pored navedenog ukazano je na važnost međusobne saradnje supervizora, razmjenu nadzornih iskustava posebno u državama u kojima posluju društva za osiguranje iste vlasničke strukture.