Select Page

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Aktuarsko društvo u BiH su organizovali dvodnevni Seminar namijenjen regulatornim i nadzornim organima u oblasti osiguranja, društvima za osiguranje i ostalim zainteresovanim, na temu „U SUSRET NOVIM IZAZOVIMA – DA LI SMO SPREMNI?“, koji je održan 30.11. i 01.12.2023. godine u hotelu Novotel u Sarajevu.

Prvi dan seminara prisutni su kroz prezentacije predavača iz Hrvatske agencije za nadzor finansijskih usluga Ljiljane Marić i Ive Ivanković imali priliku čuti o izazovima i iskustvima iz ugla regulatora tržišta kada je u pitanju ORSA proces i Međunarodni standard finansijskog izvještavanja 17 – Ugovori o osiguranju (MSFI 17). U prezentacijama je, između ostalog, istaknuto da je u ORSA procesu izrazito značajna uloga uprave društva za osiguranje kao i komunikacija regulatora i društva o svim elementima poslovanja, odnosno sadržaja ORSA procesa. Kada je u pitanju MSFI 17, standard koji je u primjeni od 01.01.2023. godine, ukazano je na neophodne pripremne aktivnosti regulatora u dijelu izmjene/usklađivanja zakona i podzakonskih akata, te na prema do sada dostavljenim izvještajima agregirane kvantitativne razlike u ključnim pozicijama kod primjene standarda MSFI 17 u odnosu na MSFI 4. Pored navedenih prezentacija prvi dan seminara je od strane direktora društva Bosna reosiguranje Filipović Zlatana obrađena tema ESG u osiguranju gdje kroz prezentaciju urađen osvrt na „porijeklo“ standarda ESG, dato pojašnjeno na šta se isti odnosi, te kritički osvrt na pojedine elemente tumačenja standarda.

Drugi dan seminara je bio posvećen dijelu MSFI 17 koji se odnosi na Risk adjustment gdje je prof. dr. Aleš Tomažin prošao kroz metode obračuna na praktičnim primjerima, dok je na temu MSFI 17 iz ugla iskustava revizora prezentaciju imao Rastko Filipović iz konsultantske kuće Deloitte doo.

 

Sarajevo, 01.12.2023. godine