Select Page

U okviru XXI. Međunarodnog savjetovanja „Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse“ koji se u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održava 27. i 28.6.2024. godine u Neumu, realiziran je okrugli stol na temu Liberalizacija tržišta osiguranja od autoodgovornosti. Okrugli sto je realiziran u suradnji Pravnog fakulteta, Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženja društava za osiguranje u FBiH.

Voditeljica okruglog stola je bila prof. dr. sc. Nikolina Maleta, a na istom su sudjelovali pored direktora Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine Ivana Luburića, prof. dr. sc. Nataša Petrović Tomić i dr. sc. Marina Miočić Hamidović.

Sudionici su diskutirali o problematici liberalizacije tržišta osiguranja od autoodgovornosti, između ostalog, kroz osvrt na trenutni regulatorni okvir, stupanj pripremljenosti sektora osiguranja FBiH/BiH i iskustva drugih zemalja.  Nakon diskusije zaključeno je da je fazni pristup ispravan put, da treba kontinuirano raditi na jačanju društava za osiguranje i njihovoj pripremi za ulazak u „slobodno“ određivanje cijena osiguranja od autoodgovornosti, te da je u svrhu očuvanja stabilnosti sektora u interesu svih sudionika tržišta odgoda liberalizacije do ulaska BiH u članstvo EU.

Sarajevo, 28.6.2024. godine