Select Page

 

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u srijedu 29.ožujka 2023. godine održan je radni sastanak i zaključen Sporazum o suradnji između Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Sporazum su zaključili Dr. Zinka Grbo, Dekanesa Pravnog fakulteta i Ivan Luburić, Direktor Agencije za nadzor, dok su sastanku prisustvovali i dr. sc. Vesna Lazić Sekretar Pravnog fakulteta i Lidija Korać Pomoćnik direktora u Sektoru za licenciranje i vođenje registara Agencije za nadzor.

Pored tema o razvoju suradnje dviju institucija, na sastanku se razgovaralo o programima Pravnog fakulteta, potrebi uključivanja prava osiguranja u edukaciju, kao i stanju i izazovima regulatornog okvira sektora osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Zaključeni Sporazum je nastavak razvoja suradnje Agencije za nadzor osiguranja sa visokoškolskim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine i stvaranje platformi za podizanje uloge, značaja i višestranih koristi od osiguranja za pojedince i sustave.