Select Page

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mostaru danas je potpisan Ugovor o suradnji u području znanstveno-istaživačkog i stučnog usavršavanja i rada između Fakulteta i Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Ugovor su potpisali prof. dr. sc. Snježana Pehar, dekanica Pravnog fakulteta i Ivan Luburić, direktor Agencije.

Aktivnosti suradnje će se primarno odnositi na međusobna sudjelovanja predstavnika na okruglim stolovima i savjetovanjima koje organizira Fakultet i/ili Agencija za nadzor, sudjelovanje u znanstveno-nastavnim aktivnostima s ciljem upoznavanja studenata sa pojedinim institutima prava osiguranja i njihovom primjenom u praksi, kroz predavanja, konzultacije, analize slučajeva iz sudske prakse, normativnih rješenja te prikaz praktičnog rada u nadzoru tržišta osiguranja.

Saradnja ove dvije institucije će doprinjeti unaprjeđenju nastavne, znanstveno-istraživačke djelatnosti i stručne prakse i razmjene iskustava.

Navedenim, Agencija za nadzor nastavlja aktivnosti uspostavljanja suradnje sa akademskom zajednicom kako bi i na taj način jačala ulogu i značaj osiguranja.

 

Sarajevo, 8.4.2024. godine