Select Page

U okviru 8. internacionalne naučne konferencije „Ekonomija integracija“ – ICEI 2023 čija je centralna tema bila „Održiva ekonomija i turizam na putu ka pridruživanju Evropskoj Uniji“ koja je održana 07-08.12.2023. godine u Hotelu Mellain u Tuzli, Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je uzela učešće na panelu „ESG u osiguranju i mogućnosti za razvoj karijere u sektoru osiguranja“. Panel je moderirao prof. dr. sci. Safet Kozarević, a na istom su učestvovali mr. sci. Alma Smailagić iz Agencije za nadzor, Zlatan Filipović, direktor Bosna Reosiguranja, prof. dr. sci. Željk Šain s Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Damir Karahodž, MA iz Uniqa osiguranja. Učesnici su u okviru panela dali osvrt na izazove i prilike integracije ESG standarda u osiguranje kako iz perspektive prakse tako i iz perspektive regulatora, te ukazali na značaj edukacije za razvoj sektora osiguranja i mogućnosti razvoja karijere u osiguranju.

 

Prije početka navedenog panela potpisan je Sporazum o naučnoj i stručnoj saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Sporazum su potpisali dr.sc. Meldina Kokorović Jukan, dekanica Ekonomskog fakulteta i po ovlaštenju direktora Agencije Luburić Ivana, Alma Smailagić pomoćnik direktora.

 

Potpisivanjem Sporazuma Agencija za nadzor je nastavila svoje aktivnosti uspostave i formaliziranja saradnje sa akademskom zajednicom. Sporazum je potpisan u cilju uspostavljanje i razvijanje naučne – razvojne saradnje, po načelu uzajamnog interesa sporazumnih strana, posebno u području:

  • uzajamnog pružanja naučnih, stručnih, poslovnih, praktičnih i organizacionih usluga,
  • poboljšanju opšte finansijske pismenosti učesnika na tržištu osiguranja, te
  • realizacije tematskih istraživanja, popularizacije industrije osiguranja kroz organizacije gostujućih predavanja, seminara, radionica, okruglih stolova, konferencija i edukativnih programa za tržišne učesnike.

Sarajevo, 11.12.2023. godine