Select Page

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je bila domaćin sastanka na kojem su bili prisutni predstavnici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA),  Agencije za osiguranje Republike Srpske i Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini. Na sastanku se razgovaralo o razvoju suradnje u kontekstu otvaranja predpristupnih pregovora za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, te o mogućnostima potpisivanja sporazuma o saradnji između HANFA-e i institucija koje nadziru, regulišu i harmoniziraju sektor osiguranja u Bosni i Hercegovini kroz prizmu odredbi direktiva EU.

 

Sarajevo, 05.04.2024. godine