Select Page

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine je 31.01.2023. godine održala sastanak sa upravama društava za (re)osiguranje na kojem su također bili prisutni i predstavnici Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini, Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine, Udruženja društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine i Aktuarskog društva u Bosni i Hercegovini.

Sastanak je održan u dva bloka. U prvom dijelu sastanka Agencija za nadzor je prezentovala podatke o tržištu osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2022. godinu sa fokusom na podatke koji se odnose na osiguranje od autoodgovornosti te dala osvrt na provedene i planirane aktivnosti regulatora. Istaknuto je da je u 2022. godini premija životnih i neživotnih osiguranja zabilježila porast, da je tržište osiguranja i dalje dominantno vezano za osiguranje vozila (autoodgovornost i kasko) te da, uvažavajući navedeno kao i pokazatelje poslovanja, kad govorimo o tržištu osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine možemo reći da je isto stabilno i održivo.

Drugi dio sastanka bio je posvećen Međunarodnom standardu finansijskog izvještavanja 17- Ugovori o osiguranju (MSFI 17). Prezentaciju vezanu za primjenu i izazove MSFI 17 održao je konsultant Stjepan Anić – Op2M doo Zagreb, dok je Agencija za nadzor dala osvrt na trenutni status MSFI 17 u Federaciji Bosne i Hercegovine, prezentovala rezultate analize upitnika o spremnosti sektora osiguranja za implementaciju standarda, te ukazala na predstojeće aktivnosti vezane za pripremu implementacije.

„Obzirom na nizak nivo spremnosti društava za osiguranje kada je u pitanju implementacija MSFI 17, u trećem kvartalu 2022. godine Agencija za nadzor je poduzela aktivnosti na prolongaciji primjene standarda te sačinila Akcijski plan, na osnovu čega je Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika FBiH donio odluku da se primjena standarda prolongira do 01.01.2026. godine. Društva za osiguranje uz podršku Agencije za nadzor trebaju period od naredne tri godine maksimalno iskoristiti i adekvatno se pripremiti za punu implementaciju standarda. U cilju adekvatne pripreme formira se radna grupa na nivou sektora osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine koju će činiti predstavnici Udruženja društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine, Akturaskog društva u Bosni i Hercegovini i Agencije za nadzor“, istaknuo je između ostalog, direktor Agencije za nadzor Ivan Luburić.

Sarajevo, 01.02.2023. godine