Select Page

Sprječavanje pranja novca

U skladu sa članom 5.,stav (1), tačke f) i g)  Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti („Službeni glasnik BiH“, broj 13/24) obveznici  provođenja mjera za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti  su: društvo za osiguranje koje ima dozvolu za obavljanje poslova životnog osiguranja i posrednik i zastupnik u osiguranju koji se bave djelatnošću posredovanja, odnosno zastupanja u osiguranju pri zaključivanju ugovora o životnom osiguranju  i drugim osiguranjima povezanim s ulaganjem, sa izuzetkom zastupnika u životnom osiguranju  koji se bave djelatnošću  zastupanja  u životnom osiguranju u ime i za račun društva za osiguranje.

 

Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma
Sažetak dopune procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2022-2024. godina
Akcioni plan za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 2022-2024.godina
Odluku o uvrštavanju fizičkog lica na listu označenih lica prema kojima će se primjenjivati restriktivne mjere
Konsolidirana lista UN-a