Select Page

Novosti

Obavijest – Garant osiguranje

O B A V J E Š T E NJ E U skladu sa članom 25. stav 1. Pravilnika o pravilima osnivanja i poslovanja podružnica društava za osiguranje u međuentitetskom poslovanju, obavještavamo vas da filijala Garant osiguranja, ,,Filijala Sarajevo", prestaje sa radom u Federaciji...

read more

Obavijest – Akti u pripremi

Na osnovu člana 5. Odluke o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u izradi podzakonskih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/15) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje POZIV za dostavu komentara, prijedloga i...

read more
Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba