Select Page

Novosti

Obrasci

Napomena: Izmjena se odnosi samo na Upitnik SPN 2020 (preostali navedeni obrasci su nepromijenjeni u odnosu na raniju verziju).  

read more

Obavijest – Mjera zabrane davanja gratis polica osiguranja

U skladu sa članom 128. stav (2) tačka j) i stav (4) Zakona o osiguranju (,,Službene novine Federacije BiH", broj 23/17) au vezi sa članom 13. istog , Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru vršenja općih ovlaštenja, sva društva za...

read more
Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba