Select Page

OBAVIJEST O  POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU

Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju je zbog velikog broja pristiglih prijava za polaganje, a uvažavajući kapacitet sale za polaganje stručnog ispita, odlučila da pored ispitnog roka koji je zakazan za 20.07.2024. godine (subota) organizuje još dva ispitni termina istog dana, sa početkom u 09,00, 10,15 i 11,30 sati.

 

SPISAK KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU (20.07.2024.)

 ZASTUPNICI U OSIGURANJU

 1. Alihodžić Meliha
 2. Bajramović Emina
 3. Bešlija Amra
 4. Efendira Mevlana
 5. Hasić Selma
 6. Karaica Samra
 7. Kezunović Jelena
 8. Komljenović Meliha
 9. Neslanović Melisa
 10. Palo Samra
 11. Papić Lejla
 12. Pirkić Kezo Amna
 13. Poljak Mirsad
 14. Salčin Aldina
 15. Sojtarić Lejla
 16. Tomić Memić Arnela
 17. Kozić Amina

Ispit će se održati dana 20.07.2024. godine (subota) sa početkom u 9,00 sati, u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.

 

SPISAK KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU (20.07.2024. godine)

ZASTUPNICI U OSIGURANJU

 1. Arnaut Arnel
 2. Avdić Almedina
 3. Đulić Muvehida
 4. Golub Ajna
 5. Grbić Azra
 6. Hasić Emra
 7. Hodžić Emina
 8. Marković Lamija
 9. Mušik Ajla
 10. Plecić Larisa
 11. Sinanović Monika
 12. Telalović Belma
 13. Umihanić Jasmina
 14. Vasilj Ana
 15. Vehabović Anisa
 16. Zahirović Aida
 17. Zubić Mirjana

Ispit će se održati dana 20.07.2024. godine (subota) sa početkom u 10 sati i 15 minuta, u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.

 

 

SPISAK KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU (20.07.2024. godine)

ZASTUPNICI U OSIGURANJU

 1. Abazović Šeherzada
 2. Burić Snježana
 3. Ćosić Lucija
 4. Dedić Tarik
 5. Gržić Janja
 6. Hamidović Aida
 7. Hamzić Amila
 8. Hastor Ema
 9. Husejnović Maida
 10. Jahić Alma
 11. Janković Milan
 12. Junuzović Džemila
 13. Karić Emira
 14. Kličić Aldina
 15. Marjanović Stjepana
 16. Mujagić Nejra
 17. Šimić Nikolina
 18. Tanasić Nevena

 

Ispit će se održati dana 20.07.2024. godine (subota) sa početkom u 11 sati i 30 minuta, u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.

Obrazac - Prijava za polaganje ispita