Select Page

OBAVIJEST O  POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU (25.06.2022. godine)

 

ZASTUPNICI U OSIGURANJU

 

 1. Ahmetović Merima
 2. Babić Lejla
 3. Bečirović Adla
 4. Bošković Edina
 5. Cucak Mirsada
 6. Cvijetić Ivana
 7. Čamdžić Mirsada
 8. Čelik Emir
 9. Ćosićkić Vedad
 10. Divković Velinka
 11. Džanović Emir
 12. Galić Tomislav
 13. Gavran Draženka
 14. Imamović Mubera
 15. Japić Mensur
 16. Jelčić Miro
 17. Jugo Kenan
 18. Kičić Ajša
 19. Kovačević Edin
 20. Mehić Senad
 21. Mijatović Zvonimir
 22. Muslić Sani
 23. Nuhanović Jasmin
 24. Palić Jesara
 25. Penava Anđela
 26. Pribišić Lejla
 27. Rošić Izeta
 28. Šukman Adi
 29. Tiro Amela
 30. Torlo Lana
 31. Zovko Dario

 

 

Ispit će se održati dana 25.06.2022. godine (subota) sa početkom u 10 sati, u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.