Select Page

OBAVIJEST O  POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU

Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju je zbog velikog broja pristiglih prijava za polaganje, a uvažavajući kapacitet sale za polaganje stručnog ispita, odlučila da pored ispitnog roka koji je zakazan za 08.07.2023. godine (subota) organizuje još jedan ispitni rok i to 10.07.2023. godine (ponedjeljak), odnosno da rasporedi određeni broj kandidata u drugi termin od onog za koji se kandidat prijavio.

SPISAK KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU (08.07.2023.)

 

ZASTUPNICI U OSIGURANJU

 

 1. Andelija Nermina
 2. Agić Ružica
 3. Bureković Emina
 4. Đapo Amela
 5. Elezović Izeta
 6. Fako Alma
 7. Hajdar Adnan
 8. Halilović Mešić Safija
 9. Hatović Ajana
 10. Hrnjica Adnan
 11. Jurić Marica
 12. Karavdić Amna
 13. Kustura Jusuf
 14. Maričić Marinko
 15. Mehić Alma
 16. Merdžanović Nedim
 17. Mulabdić Mirela
 18. Omerdić Mirnesa
 19. Omić Amra
 20. Prazina Hadžan Elma
 21. Rožajac Amila
 22. Sović Martina
 23. Sultanić Belma
 24. Sultić Sulejmana
 25. Šabanović Armina
 26. Taranin Amar

 

 

Ispit će se održati dana 08.07.2023. godine (subota) sa početkom u 10 sati, u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.

 

 

 

 

 

 

 

SPISAK KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU (10.07.2023. godine)

 

 

ZASTUPNICI U OSIGURANJU

 

 1. Alibegović Ilhana
 2. Bagarić Petar
 3. Čečura-Islamović Mirela
 4. Đukić Ivana
 5. Gogić Dinka
 6. Halilović Ahmed
 7. Halilović-Durmo Semra
 8. Ibričić Semira
 9. Koprdža Aida
 10. Mednolučanin Meliha
 11. Muratović Amina
 12. Numić Amra
 13. Šahinović Mirnes
 14. Šarić Ivana
 15. Todorović Alma
 16. Zejnilagić Almedina

 

 

BROKERI U OSIGURANJU

 

 1. Duraković Admir
 2. Hadžić Armin

 

 

Ispit će se održati dana 10.07.2023. godine (ponedjeljak) sa početkom u 16 sati i 15 minuta, u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne                              broj 74.

 

Napomena: Kandidati su dužni pristupiti ispitu petnaest minuta prije naznačenog vremena održavanja, te sa sobom ponijeti identifikacioni dokument (lična/osobna karta, vozačka dozvola ili pasoš/putovnica).

 

Za sve dodatne informacije vezano za polaganje ispita u ovom ispitnom terminu možete se obratiti na telefon broj: 033/610-897.