Select Page

OBAVIJEST O  POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU

Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju je zbog velikog broja pristiglih prijava za polaganje, a uvažavajući kapacitet sale za polaganje stručnog ispita u odnosu na broj prijavljenih kandidata, te uvažavajući higijensko-epidemiološke mjere koje su propisane od strane nadležnih tijela, odlučila da pored ispitnog roka koji je zakazan za 18.03.2023. godine (subota) organizuje još jedan ispitni rok i to 25.03.2023. godine (subota), odnosno da rasporedi određeni broj kandidata u drugi termin od onog za koji se kandidat prijavio.

SPISAK KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU (18.03.2023. godine)

 

ZASTUPNICI U OSIGURANJU

 

 1. Bejdić Ajla
 2. Čičak Muhdina
 3. Dejanović Saša
 4. Džepina Mirjana
 5. Đukić Ivana
 6. Hadžić Admir
 7. Hasagić Ilhana
 8. Ilinčić Branko
 9. Imamović Asmira
 10. Jelčin Kenan
 11. Kahrić Alma
 12. Marić Tanja
 13. Marijanović Matea
 14. Mešinović Zukić Bojana
 15. Muhić Tarik
 16. Muratović Amar
 17. Nadarević Sabina
 18. Omerčić Anela
 19. Redžić Emina
 20. Smajlović Maja
 21. Šego Damir

 

BROKERI U OSIGURANJU

 1. Ašćerić Kenan
 2. Hadžiosmanović Nermin
 3. Helić Haris

 

 

 

Ispit će se održati dana 18.03.2023. godine (subota) sa početkom u 10 sati, u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.

 

 

 

 

 

SPISAK KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU (25.03.2023. godine)

 

 

ZASTUPNICI U OSIGURANJU

 

 1. Arnautović Almira
 2. Babahmetović Meliha
 3. Bjelić Adis
 4. Čelik Dino
 5. Dizdar Erna
 6. Drobo Adisa
 7. Duraković Menisa
 8. Fazlić Armin
 9. Fazlić Faruk
 10. Galijašević Nadija
 11. Halilović Lamija
 12. Jusić Jasmin
 13. Malkić Amila
 14. Mešić Borka
 15. Muratspahić Dževada
 16. Ordagić Dejla
 17. Pašalić Eldin
 18. Rušidović Berina
 19. Salkić Muzafer
 20. Spahić Dženita
 21. Spajić Iva
 22. Talam Maida
 23. Tanović Amela

 

 

 

Ispit će se održati dana 25.03.2023. godine (subota) sa početkom u 10 sati, u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.

 

Napomena: Kandidati su dužni pristupiti ispitu petnaest minuta prije naznačenog vremena održavanja, te sa sobom ponijeti identifikacioni dokument (lična/osobna karta, vozačka dozvola ili pasoš/putovnica).

 

Za sve dodatne informacije vezano za polaganje ispita u ovom ispitnom terminu možete se obratiti na telefon broj: 033/610-897.