Select Page

Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju je zbog velikog broja pristiglih prijava za polaganje, a uvažavajući kapacitet sale za polaganje stručnog ispita, odlučila da pored ispitnog roka koji je zakazan za 18.06.2024. godine (utorak) organizuje još jedan ispitni rok i to: 19.06.2024. (srijeda), odnosno da rasporedi određeni broj kandidata u drugi termin od onog za koji se kandidat prijavio.

SPISAK KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU (18.06.2024.)

 

 

ZASTUPNICI U OSIGURANJU

1. Aljić Dževad
2. Banda Esad
3. Bošnjak Veronika
4. Bugarić Edina
5. Bulbulušić Samir
6. Čehajić Mahir
7. Demirović Ajša
8. Dubošolić Elvira
9. Đeđibeg Sanja
10. Đulović Aida
11. Hamzić Arnela
12. Hegić Almir
13. Heto Merđana
14. Hodžić Adnan
15. Hotić Aldin
16. Hrvo Ajla
17. Japalak Amela
18. Jažić Lejla
19. Jukić Ina
20. Kadrić Dženan
21. Kalfić Danijela
22. Karlović Zdravka
23. Kavazović Amina
24. Keško Emina
25. Kožul Darija
26. Kutleša Antea

 

Ispit će se održati dana 18.06.2024. godine (utorak) sa početkom u 16 sati i 15 minuta, u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.

 

 

 

 

 

 

 

 

SPISAK KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU (19.06.2024. godine)

 

 

ZASTUPNICI U OSIGURANJU

 

 1. Letić Sanela
 2. Marić Edin
 3. Marijanović Dragana
 4. Marinković Boris
 5. Marković Andrea
 6. Medić Amil
 7. Mešić Ejub
 8. Mujedinović Sanel
 9. Mulahmetović Amra
 10. Muratović Šišić Soraja
 11. Mustabašić Adisa
 12. Nezirović-Pirija Ilma
 13. Obuća Sedina
 14. Pašić Azra
 15. Perić Sara
 16. Prašović Nejra
 17. Saka Nihad
 18. Sivić Šeherzada
 19. Šućur Nina
 20. Tabaković Arnel
 21. Tabaković Irma
 22. Tahmiščić Nejra
 23. Tokić Marija
 24. Vrebac Tamara
 25. Zejnilović Suvada
 26. Zrno Tomislav

 

 

Ispit će se održati dana 19.06.2024. godine (srijeda) sa početkom u 16 sati i 15 minuta, u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.