Select Page

Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju je zbog velikog broja pristiglih prijava za polaganje, a uvažavajući kapacitet sale za polaganje stručnog ispita, odlučila da pored ispitnog roka koji je zakazan za 22.04.2024. godine (ponedeljak) organizuje još jedan ispitni rok i to: 23.04.2024. (utorak), odnosno da rasporedi određeni broj kandidata u drugi termin od onog za koji se kandidat prijavio.

 

SPISAK KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU (22.04.2024.)

 

ZASTUPNICI U OSIGURANJU

1) Ajdin Adna
2) Atić Azra
3) Begić Emina
4) Begić Nedim
5) Bradarić Emina
6) Burić Elma
7) Čajdin Kenan
8) Čekić Edvin
9) Čusto Ajla
10) Demirović Selma
11) Doglod Erdin
12) Duranović Ervina
13) Džinić Begzada
14) Džinović Saida
15) Đozo Sadina
16) Gabela Eldar
17) Gubelić Suzana
18) Hadžić Nedim
19) Hadžić Nevres
20) Hamzić Amera

 

BROKERI U OSIGURANJU

 

 • Mulalić Saša

 

Ispit će se održati dana 22.04.2024. godine (ponedeljak) sa početkom u 16 sati i 15 minuta, u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.

 

 

 

 

 

 

 

 

SPISAK KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU (23.04.2024. godine)

 

 

ZASTUPNICI U OSIGURANJU

 

 1. Hasanović Mirza
 2. Hodžić Nihada
 3. Hodžić Sanda
 4. Hošić Jasmin
 5. Jahić Nedžada
 6. Karaman Ermin
 7. Kazazić Anela
 8. Majdančić Mujo
 9. Novaković Danka
 10. Omerović Jusuf
 11. Parganlija Amina
 12. Peštalić Merim
 13. Saltagić Arnela
 14. Starčević Svetozar
 15. Šantić Smajić Nermina
 16. Šehović Mirnesa
 17. Škrbo Lejla
 18. Trgo Irman
 19. Zaimović Aida
 20. Zeko Anđelka

 

Ispit će se održati dana 23.04.2024. godine (utorak) sa početkom u 16 sati i 15 minuta, u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.