Select Page

REZULTATI STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 18.06.2024. godine

 

 

 SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

ZASTUPNICI

 1. Banda Esad
 2. Bugarić Edina
 3. Bulbulušić Samir
 4. Čehajić Mahir
 5. Demirović Ajša
 6. Dubošolić Elvira
 7. Đulović Aida
 8. Hegić Almir
 9. Heto Merđana
 10. Hodžić Adnan
 11. Hotić Aldin
 12. Hrvo Ajla
 13. Japalak Amela
 14. Jažić Lejla
 15. Jukić Ina
 16. Kadrić Dženan
 17. Kalfić Danijela
 18. Karlović Zdravka
 19. Kavazović Amina
 20. Keško Emina
 21. Kutleša Antea
 22. Marijanović Dragana
 23. Mulahmetović Amra
 24. Muratović Šišić Soraja
 25. Sivić Šeherzada
 26. Tokić Marija

 

 

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju će se dostavljati putem pošte počev od 10.07.2024. godine na adrese kandidata.