Select Page

REZULTATI STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 27.05.2023. godine

 

 

 SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

             ZASTUPNICI

 1. Alajmović Azra
 2. Čupović-Oruč Milijana
 3. Dervišagić Amina
 4. Dražetić Marijana
 5. Drmić Manuela
 6. Gelić Suzana
 7. Hairlahović Asim
 8. Huseinbegović Dženita
 9. Kabula Enisa
 10. Karimović Marko
 11. Kurtić Belma
 12. Lasić Ivan
 13. Miličić Magdalena
 14. Salčinović Kerim
 15. Spahić Belma
 16. Spahić Eldar
 17. Strujić Eldar
 18. Šabić Nermina
 19. Zukić Ernadin

 

   BROKERI

 1. Ahmedović Malik
 2. Eskić Faruk
 3. Kadrić Halid
 4. Plivčić Adela

 

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju će se dostavljati putem pošte počev od 13.06.2023. godine na adrese kandidata.