Select Page

REZULTATI STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 24.02.2024. godine

 

 

 SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

             ZASTUPNICI

 

 1. Arnautović Amela
 2. Avdić Samra
 3. Beganović Sedifa
 4. Bektić Kadira
 5. Bosnić Sanela
 6. Čutura Marija
 7. Dautović Bakira
 8. Demerec Maja
 9. Dizdarević Lejla
 10. Dobridoli Alma
 11. Gračanin Nedžma
 12. Gradinčić Ibrahim
 13. Hadžialić Amira
 14. Halaba Armin
 15. Jašarević Jasminka
 16. Jukić Ante
 17. Kapić Irma
 18. Kopačić Lejla
 19. Trubarac Stanka
 20. Osmanhodžić Šejla
 21. Peričević Silvana
 22. Kovač Ivana
 1. Kudin Admin
 2. Lauš Ana
 3. Leko Maja
 4. Livnjak Dženita
 5. Omanović Amela
 6. Pavković Robert
 7. Perenda Mediha
 8. Rošić Amanda
 9. Rožajac Majda
 10. Šehić-Gluhić Amila
 11. Tadić Štefica
 12. Tanjić Emina
 13. Terzić Samira
 14. Topovčić Hinda
 15. Uzunović Edita
 16. Zejćirović Bisera
 17. Zukić Enes
 18. Brdar Marta

 

           BROKERI

 

 1. Markota Mate

 

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju će se dostavljati putem pošte počev od 25.03.2024. godine na adrese kandidata.