Select Page

REZULTATI STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 08.07.2023. godine

SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

              ZASTUPNICI

 1. Andelija Nermina
 2. Antić Ružica
 3. Bureković Emina
 4. Đapo Amela
 5. Elezović Izeta
 6. Fako Alma
 7. Hajdar Adnan
 8. Halilović Mešić Safija
 9. Hrnjica Adnan
 10. Jurić Marica
 11. Karavdić Amna
 12. Kustura Jusuf
 13. Maričić Marinko
 14. Matović Ajana
 15. Mehić Alma
 16. Merdžanović Nedim
 17. Mulabdić Mirela
 18. Omerdić Mirnesa
 19. Omić Amra
 20. Prazina Hadžan Elma
 21. Rožajac Amila
 22. Sović Martina
 23. Sultanić Belma
 24. Sultić Sulejmana
 25. Šabanović Armina
 26. Taranin Amar

 

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju će se dostavljati putem pošte počev od 25.07.2023. godine na adrese kandidata.