Select Page

Saopštenje

društvima za osiguranje, posrednicima osiguranja i korisnicima usluga osiguranja u pogledu pandemije koronavirusa

 

Uslijed  izvanredne situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za nadzor) poziva društva za osiguranje i posrednike u osiguranju da prilikom pružanja svojih usluga zadrže profesionalnost i dostupnost, te osiguraju dosljedno postupanje u skladu sa svojim zakonskim i ugovornim obvezama.

Pozivamo društva za osiguranje i posrednike u osiguranju da pažljivo vode računa o korisnicima i potencijalnim korisnicima usluga osiguranja, a osobito onih osiguranja koja su neposredno ili posredno u vezi s rizicima ili posljedicama pandemije.

 

Društva za osiguranje pozivamo da kod pružanja usluga, osobito onih povezanih s osiguravanjem rizika povezanih s koronavirusom, sukladno dosadašnjim visokim standardima profesionalnosti i pravila struke nastave jasno i nedvosmisleno upoznavati i upozoravati klijente na mogućnosti koje im se nude, uz transparentno navođenje svih prednosti, a posebno isključenja ili ograničenja u osiguranju pojedinih rizika kako bi mogli s potpunim razumijevanjem ugovoriti osigurateljno pokriće koje odgovara njihovim potrebama i zahtjevima.

Posrednici u osiguranju koji imaju ključnu ulogu u pristupu klijentima u ovim izvanrednim okolnostima neka s osobitom pažnjom i profesionalnim pristupom budu dostupni i od pomoći svojim klijentima u ostvarenju njihovih potraživanja i prava ili pri izboru osigurateljnog pokrića, koje će odgovarati njihovim potrebama i mogućnostima, vodeći računa o prilikama u kojima se ti klijenti nalaze.

Osiguranici i korisnici osiguranja trebaju biti svjesni da vrijede samo ona osigurateljna pokrića koja su ugovorena, a ista moraju biti navedena u uvjetima osiguranja. Stoga osiguranici i korisnici osiguranja trebaju provjeriti što je navedeno u uvjetima osiguranja koji su dobiveni od osiguratelja, kako bi postupili u skladu sa svojim ugovornim obvezama i ostvarili svoja prava. Ukoliko postoje dvojbe u pogledu osiguranja od određenog rizika, npr. od rizika povezanih s pandemijom koronavirusa osiguranici se trebaju javiti svom osiguratelju, zastupniku osiguranja ili brokeru u osiguranju. Time će se minimizirati ili ukloniti mogućnost prijepora oko pokrića osiguranja ili povezanih tema.

 

Klijenti se ovim putem upućuje da u odnosu na izvršenje obveza iz ugovora o osiguranju društvu za osiguranje mogu podnijeti prigovor, a na koje je društvo za osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama dužno odgovoriti u roku koji je definisan u uvjetima osiguranja.

U slučaju daljnjih prijepora sa društvom za osiguranje, fizička lica kao korisnici usluga osiguranja imaju mogućnost podnošenja prigovora/žalbe Ombudsmenu u osiguranju, u cilju rješenja spornog odnosa mirnim putem. Prigovor/žalba se može podnijeti elektronskim putem (adresa elektronske pošte: ombudsmenuosiguranju@nados.ba).

 

Sve informacije u vezi sa podnošenjem prigovora/žalbe i dokumentacijom koju je potrebno priložiti, kao i drugim pitanjima iz oblasti zaštite prava korisnika usluga osiguranja, te njihovih obaveza kao ugovorne strane dostupne su na https://nados.ba/bs/ombudsmen/.

 

Pozivaju se društva za osiguranje da za vrijeme trajanja stanja izazvanog pandemijom koronavirusa sva pismena upućena Ombudsmenu u osiguranju dostavljaju elektronskim putem.

 

Uzimajući u obzir ove izvanredne okolnosti, Agencija za nadzor napominje kako će s posebnom pozornošću pratiti zbivanja u sektoru osiguranja pri čemu će naglasak biti stavljen na:

  • Ispunjavanje obveza drušava za osiguranje i posrednika u osiguranju u skladu sa Zakonom o osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/17), Zakonom o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostale odredbe o obveznom osiguranju od odgovornosti („Službene novine Federacije BiH“, broj 24/05), Zakonom o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 22/05, 30/16 i 8/10) i pozakonskim aktima Agencije za nadzor
  • korektno postupanje prema klijentima.

Agencija za nadzor će nastaviti s redovitom komunikacijom kao i do sada, s uputama, savjetima i preporukama subjektima nadzora i korisnicima njihovih usluga, te redovito obavještavati javnost o svojim aktivnostima putem internetske stranice.