Select Page

DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE / REOSIGURANJE
POSREDNICIMA U OSIGURANJU
KRIZNIM ŠTABOVIMA/STOŽERIMA  MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
KRIZNIM ŠTABOVIMA/STOŽERIMA  CIVILNE ZAŠTITE
 

u vezi sa načinom rada osiguravajućih društava i posrednika u osiguranju u cilju sprječavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom (COVID-19)

Preporuke