Select Page

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DOBIJANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG AKTUARA

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine obavještava zainteresovana lica da procedura po Obavijesti za dostavljanje prijava za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara objavljenoj na web stranici dana 03.07.2023. godine nije okončana, te da se produžava rok za dostavljanje Prijava sa potrebnom dokumentacijom za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.