Select Page

Novosti

OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA ZA DOBIJANJE OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA OVLAŠTENOG AKTUARA

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine obavještava zainteresovana lica da procedura po Obavijesti za dostavljanje prijava za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara objavljenoj na web stranici dana 03.07.2023. godine nije okončana, te da se produžava rok za dostavljanje Prijava sa potrebnom dokumentacijom za dobijanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara.

read more
Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: info@ano.ba