Select Page

Zastupnici

Registar društava za zastupanje u osiguranju u Federaciji BiH
Podregistar društava za zastupanje u osiguranju u Federaciji BiH - Podružnice iz RS
Registar zastupnika u osiguranju u Federaciji BiH - fizičke osobe
Podregistar zastupnika u osiguranju u Federaciji BiH - fizičke osobe iz RS
Podregistar javnih preduzeća odnosno banke
Zahtjev za izdavanje odobrenja obavljanja poslova zastupnja u osiguranju – FIZIČKO LICE (OBRT)
Zahtjev za ostajanje na snazi odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju – FIZIČKO LICE (OBRT)
Zahtjev za izdavanje odobrenja obavljanja poslova zastupnja u osiguranju – DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE
Zahtjev za ostajanje na snazi odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju - DRUŠTVO ZA ZASTUPANJE
Zahtjev za izdavanje odobrenja obavljanja poslova zastupnja u osiguranju – BANKA
Zahtjev za ostajanje na snazi odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju – BANKA
Zahtjev za izdavanje odobrenja obavljanja poslova zastupnja u osiguranju – POŠTA
Zahtjev za ostajanje na snazi odobrenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju – POŠTA
Uplata Naknade

REGISTRI

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: info@ano.ba