Select Page

REZULTATI STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 18.11.2023. godine

 

 

 SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

             ZASTUPNICI

 1. Aljić Samir
 2. Babović Danira
 3. Čolaković Aida
 4. Ćoralić Nedžad
 5. Dervišagić Edisa
 6. Deševac Seid
 7. Džananović Kerim
 8. Hurtić Vahid
 9. Jašarević Ena
 10. Kadić Emina
 11. Kovačević Amel
 12. Kulašin Nadira
 13. Mandić Jelena
 14. Malkić Muamer
 15. Mehaković Mirela
 16. Muratović Aida
 17. Navrboc Sanida
 18. Omerhodžić Zumreta
 19. Omerović Senita
 20. Orić Nermina
 21. Pelemiš Nenad
 22. Ramić Tarik
 23. Salibašić Senka
 24. Sejfić Minela
 25. Supur Aida
 26. Šljivo Alma
 27. Totić Ermin

 

 

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju će se dostavljati putem pošte počev od 06.12.2023. godine na adrese kandidata.