Select Page

REZULTATI STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 10.07.2023. godine

SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

             ZASTUPNICI

 1. Alibegović Ilhana
 2. Bagarić Petar
 3. Čečura-Islamović Mirela
 4. Đukić Ivana
 5. Gogić Dinka
 6. Halilović Ahmed
 7. Halilović-Durmo Semra
 8. Kičin Semira
 9. Koprdža Aida
 10. Mednolučanin Meliha
 11. Muratović Amina
 12. Numić Amra
 13. Šarić Ivana
 14. Todorović Alma
 15. Zejnilagić Almedina

 

 

BROKERI U OSIGURANJU

 

 1. Duraković Admir
 2. Hadžić Armin

 

 

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju će se dostavljati putem pošte počev od 31.07.2023. godine na adrese kandidata.