Select Page

REZULTATI STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 19.06.2024. godine

 

 

 SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

ZASTUPNICI

 1. Đeđibeg Sanja
 2. Hamzić Arnela
 3. Letić Sanela
 4. Marić Edin
 5. Marinković Boris
 6. Marković Andrea
 7. Medić Amil
 8. Mešić Ejub
 9. Mujedinović Sanel
 10. Mustabašić Adisa
 11. Nezirović-Pirija Ilma
 12. Obuća Sedina
 13. Pašić Azra
 14. Perić Sara
 15. Prašović Nejra
 16. Saka Nihad
 17. Šućur Nina
 18. Tabaković Arnel
 19. Tabaković Irma
 20. Tahmiščić Nejra
 21. Vrebac Tamara
 22. Zrno Tomislav

 

 

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju će se dostavljati putem pošte počev od 10.07.2024. godine na adrese kandidata.