Select Page

 SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

             ZASTUPNICI

 

 1. Babahmetović Meliha
 2. Bjelić Adis
 3. Čelik Dino
 4. Dizdar Erna
 5. Drobo Adisa
 6. Duraković Menisa
 7. Fazlić Armin
 8. Fazlić Faruk
 9. Galijašević Nadija
 10. Halilović Lamija
 11. Jusić Jasmin
 12. Malkić Amila
 13. Mešić Borka
 14. Muratspahić Dževada
 15. Ordagić Dejla
 16. Pašalić Eldin
 17. Rušidović Berina
 18. Salkić Muzafer
 19. Spahić Dženita
 20. Talam Maida
 21. Tanović Amela

 

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju će se dostavljati putem pošte počev od 11.04.2023. godine na adrese kandidata.