Select Page

REZULTATI STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 28.02.2024. godine

 

 

 SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

             ZASTUPNICI

 1. Divović Eldina
 2. Ibrišević Neira
 3. Jukić Eugen
 4. Kovačević Aida
 5. Macić Đenita
 6. Marković Gabriel
 7. Mašić Emina
 8. Poričanin Vuk Adisa
 9. Salkić Mela
 10. Sarač Naida
 11. Sućeska Senaida
 12. Šehić Ajla
 13. Šušnja Dalibor
 14. Tepić Mirna
 15. Topalović Zdenka
 16. Topuz Mirnesa
 17. Vladavić Safet

 

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju će se dostavljati putem pošte počev od 01.04.2024. godine na adrese kandidata.