Select Page

Realizirano povećanje dioničkog kapitala društava za osiguranje

 

Agencija za nadzor osiguranje Federacije BiH dala je suglasnost za povećanje dioničkog kapitala svim društvima za osiguranje koja posluju na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, čime su društva za osiguranje, i prije utvrđenog roka, uskladila svoje poslovanje sa odredbama Zakona o osiguranju.

Dionički kapital društava za osiguranje povećan je za 44.512.172 KM i sada iznosi 186.474.225 KM, što tržište osiguranja čini kapitalno adekvatnim.

Povećanjem dioničkog kapitala  osigurana je veća financijska stabilnost i sposobnost  za izvršavanje ugovora iz osiguranja, što doprinosi jačanju i dodatnoj stabilizaciji tržišta osiguranja  u Federaciji BiH.

Agencija za nadzor osiguranja Federacije BiH,  u okviru svojih ovlasti, i u narednom periodu radit će na jačanju svih regulatornih i nadzornih funkcija , a sve u cilju zaštite osiguranika i osiguratelja, a na dobrobit industrije osiguranja.

 

Sarajevo, 19.05.2022. godine