Select Page

OBAVIJEST O  POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU

Komisija za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju je zbog velikog broja pristiglih prijava za polaganje, a uvažavajući kapacitet sale za polaganje stručnog ispita, odlučila da pored ispitnog roka koji je zakazan za 18.11.2023. godine (subota) organizuje još jedan ispitni rok i to: 20.11.2023. godine (ponedjeljak), odnosno da rasporedi određeni broj kandidata u drugi termin od onog za koji se kandidat prijavio.

SPISAK KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU (18.11.2023.)

 

ZASTUPNICI U OSIGURANJU

 

 1. Aljić Samir
 2. Babović Danira
 3. Čolaković Aida
 4. Ćoralić Nedžad
 5. Dervišagić Edisa
 6. Deševac Seid
 7. Džananović Kerim
 8. Hurtić Vahid
 9. Jašarević Ena
 10. Kadić Emina
 11. Kovačević Amel
 12. Kulašin Nadira
 13. Mandić Jelena
 14. Malkić Muamer
 15. Mehaković Mirela
 16. Muratović Aida
 17. Navrboc Sanida
 18. Omerhodžić Zumreta
 19. Omerović Senita
 20. Orić Nermina
 21. Pelemiš Nenad
 22. Ramić Tarik
 23. Salibašić Senka
 24. Sejfić Minela
 25. Supur Aida
 26. Šljivo Alma
 27. Totić Ermin

 

Ispit će se održati dana 18.11.2023. godine (subota) sa početkom u 10 sati, u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.

 

 

 

 

 

SPISAK KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU (20.11.2023. godine)

 

 

ZASTUPNICI U OSIGURANJU

 

 1. Alić Emira
 2. Babić Naida
 3. Bajramović Adnan
 4. Bohinc Hafizović Lana
 5. Cero Adnan
 6. Crnkić Asmir
 7. Džaferović Mirela
 8. Hamzić Valentina
 9. Husika Ferida
 10. Kekić Ismar
 11. Lukić Bojana
 12. Mujanović Osman
 13. Neretljak Ajla
 14. Novalić Džejma
 15. Osmanagić Irma
 16. Pehilj Tarik
 17. Rizvanović Admir
 18. Rovčanin Naida
 19. Sijamija Minka
 20. Skulić Fatima
 21. Slatina Nizama
 22. Topalović Muamer
 23. Zec Almedin
 24. Živković Želimir

 

 

BROKERI U OSIGURANJU

 1. Bozalo Branka

 

 

Ispit će se održati dana 20.11.2023. godine (ponedjeljak) sa početkom u 16 sati i 15 minuta, u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.