Select Page

Obavijesti

Obavijest – Garant osiguranje

O B A V J E Š T E NJ E U skladu sa članom 25. stav 1. Pravilnika o pravilima osnivanja i poslovanja podružnica društava za osiguranje u međuentitetskom poslovanju, obavještavamo vas da filijala Garant osiguranja, ,,Filijala Sarajevo", prestaje sa radom u Federaciji...

read more

Obavijest – izvješća za vrstu osiguranja 03

U skladu sa čl. 128. i 140. Zakona o osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 23/17) i članom 9. Pravilnika o nadzoru („Službene novine Federacije BiH“, br. 92/17 i 106/18), Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine donosi   Z A K LJ...

read more

Obavijest – Mjera zabrane davanja gratis polica osiguranja

U skladu sa članom 128. stav (2) tačka j) i stav (4) Zakona o osiguranju (,,Službene novine Federacije BiH", broj 23/17) au vezi sa članom 13. istog , Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru vršenja općih ovlaštenja, sva društva za...

read more
Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: nados@nados.ba