Select Page

Obavijesti

Saopštenje za javnost – Izmjena mišljenja

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija za nadzor) je postupajući u skladu sa Rješenjem Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini pristupila izmjeni tč. 2. i 3. Mišljenja o primjeni Odluke o uslovima za...

read more

JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za prodaju poslovnog prostora

Na osnovu člana 19. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 84/17), direktor Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za prodaju poslovnog prostora.

read more

Obavijest – Akti u pripremi

Na osnovu člana 5. Odluke o pravilima za učešće zainteresovane javnosti u izradi podzakonskih akata („Službene novine Federacije BiH“, broj 31/15) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje POZIV za dostavu komentara, prijedloga i...

read more
Kolodvorska 12, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: info@ano.ba