Select Page

 U skladu sa odredbama Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 22/05, 8/10 i 30/16), Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine vodi Registar zastupnika u osiguranju te Registar brokera u osiguranju.

Prije sklapanja ugovora o zastupanju u osiguranju ili ugovora o posredovanju u osiguranju, svatko treba provjeriti podatke o ovlaštenim osobama i to u:

  • Registru zastupnika u osiguranju
  • Registru brokera u osiguranju.

Zastupnik u osiguranju odnosno broker u osiguranju je pravno ili fizičko lice koje je dobilo odobrenje Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju odnosno poslova brokera u osiguranju.