Select Page

Tržište osiguranja

2024. godina
Podaci o premiji i i štetama
JanuarFebruarMartAprilMajJuniJuliAvgustSeptembarOktobarNovembarDecembar
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
Financijski izvještaj
I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartal
2023. godina
Podaci o premiji i i štetama
JanuarFebruarMartAprilMajJuniJuliAvgustSeptembarOktobarNovembarDecembar
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
Financijski izvještaj
I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartal
pdfpdfpdf
2022. godina
Podaci o premiji i i štetama
JanuarFebruarMartAprilMajJuniJuliAvgustSeptembarOktobarNovembarDecembar
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
Financijski izvještaj
I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartal
pdfpdfpdfpdf
2021. godina
Podaci o premiji i i štetama
JanuarFebruarMartAprilMajJuniJuliAvgustSeptembarOktobarNovembarDecembar
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
Financijski izvještaj
I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartal
pdfpdfpdfpdf
2020. godina
Podaci o premiji i i štetama
JanuarFebruarMartAprilMajJuniJuliAvgustSeptembarOktobarNovembarDecembar
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
Financijski izvještaj
I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartal
pdfpdfpdfpdf
2019. godina
Podaci o premiji i i štetama
JanuarFebruarMartAprilMajJuniJuliAvgustSeptembarOktobarNovembarDecembar
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
xlsx
pdf
Financijski izvještaj
I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartal
pdfpdfpdfpdf
2018. godina
Podaci o premiji i i štetama
JanuarFebruarMartAprilMajJuniJuliAvgustSeptembarOktobarNovembarDecembar
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
Financijski izvještaj
I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartal
pdfpdfpdfpdf
2017. godina
Podaci o premiji i i štetama
JanuarFebruarMartAprilMajJuniJuliAvgustSeptembarOktobarNovembarDecembar
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
Financijski izvještaj
I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartal
pdfpdfpdfpdf
2016. godina
Podaci o premiji i i štetama
JanuarFebruarMartAprilMajJuniJuliAvgustSeptembarOktobarNovembarDecembar
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
Financijski izvještaj
I kvartalII kvartalIII kvartalIV kvartal
pdfpdfpdfpdf
2015. godina
Podaci o premiji i i štetama
JanuarFebruarMartAprilMajJuniJuliAvgustSeptembarOktobarNovembarDecembar
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
2014. godina
Podaci o premiji i i štetama
JanuarFebruarMartAprilMajJuniJuliAvgustSeptembarOktobarNovembarDecembar
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
2013. godina
Podaci o premiji i i štetama
JanuarFebruarMartAprilMajJuniJuliAvgustSeptembarOktobarNovembarDecembar
docdocdocdocdocdocdocdocxls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
xls
pdf
2012. godina
Podaci o premiji i i štetama
JanuarFebruarMartAprilMajJuniJuliAvgustSeptembarOktobarNovembarDecembar
doc
doc
doc
doc
doc
doc
doc
doc
doc
doc
doc
doc
2011. godina
Podaci o premiji i i štetama
JanuarFebruarMartAprilMajJuniJuliAvgustSeptembarOktobarNovembarDecembar
docdocdocdocdocdocdocdocdocdocdocdoc
2010. godina
Podaci o premiji i i štetama
JanuarFebruarMartAprilMajJuniJuliAvgustSeptembarOktobarNovembarDecembar
docdocdocdocdocdocdocdocdocdocdocdoc
2009. godina
Podaci o premiji i i štetama
JanuarFebruarMartAprilMajJuniJuliAvgustSeptembarOktobarNovembarDecembar
docdocdocdocdocdocdocdocdocdocdocdoc
Od 1998. do 2008. godine
Podaci o premiji i i štetama
2008.2007.2006.2005.2004.2003.2002.1998.-2001.
docdocdocdocdocdocdocdoc

TRŽIŠTE OSIGURANJA

Kolodvorska 12
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 61 08 97
Fax: +387 33 61 11 14
E-pošta: info@ano.ba