Select Page

REZULTATI STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 07.12.2019. godine

 

 

 

 1. A) SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

ZASTUPNICI

 1. Bejtula Arman
 2. Čeko Božana
 3. Dedić Mirnesa
 4. Filipović Slađana
 5. Grgić Jelena
 6. Gudelj Slavica
 7. Halilbašić Nadina
 8. Hasić Sabahudin
 9. Haznadarević Sabina
 10. Jevtić Gabrijela
 11. Kadrić Gorana
 12. Kojadin Mare
 13. Kovačević Aldina
 14. Kučuk Samira
 15. Lončar Vesna
 16. Mašić Silvija
 17. Mešanović Adisa
 18. Mučibabić Dragana
 19. Mujabašić Nadira
 20. Mulagić Jasmina
 21. Pehar Maja
 22. Stjepić Jesenija
 23. Vilušić Mario
 24. Vujadinović Ema
 25. Vukić Ruža

 

 

 1. B) SPISAK KANDIDATA KOJI NISU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

ZASTUPNICI

 1. Pajazetović Dženaid

 

Uvjerenja o položenom ispitu preuzimaju se u Agenciji za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kod sekretara Komisije od 18.12.2019. godine.