Select Page

DRUŠTVIMA ZA OSIGURANJE / REOSIGURANJE
POSREDNICIMA U OSIGURANJU
ZAŠTITNOM FONDU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

o pravilima kojih se treba pridržavati kako bi se, zbog novonastale situacije u državi prouzrokovane širenjem corona  virusa, komunikacija i razmjena dokumentacije Agencije za nadzor sa učesnicima na tržištu osiguranja mogla nesmetano nastaviti.

Obavijest