Select Page

Dana 20.04.2023. godine u Budvi je održan 21. sastanak supervizora osiguranja iz CESEE regiona  (Centralna, Istočna i Jugoistočna Evropa). Na sastanku su predstavnici supervizora razgovarali na teme koje su se, između ostalog, odnosile na trenutne supervizorske i regulatorne izazove vezano za unit-linked osiguranje, uticaj inflacije na društava za osiguranje, osiguranje kreditne zaštite te ESG u kontekstu supervizije osiguranja. Ispred Agencije za nadzor, od strane direktora Luburić Ivana  predstavljena je i moderirana tema „Fronting police“, u okviru koje su predstavljeni pojavni oblici fronting poslova, izazovi sa kojima se Agencija za nadzor susreće na tržištu osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kada su u pitanju fronting poslovi, te je diskutovano o uticaju istih na domaće tržište osiguranja.

Tokom boravka u Budvi predstavnici Agencije za nadzor održali su bilateralni sastanak sa predstavnicima Agencije za osiguranje Crne Gore na kojem su se razmijenile informacije po pitanju aktuelnih regulatornih praksi i aktivnosti.