Select Page

Mišljenja

Mišljenje o primjeni pojedinih odredbi Premijskog sustava X-AO
Mišljenje o mogućnosti primjene uvjeta CAR/EAR i Industrial ALL Risk Property Damage and Bussines Interruption inostranih društava za osiguranje

Mišljenje o primjeni Odluke o uslovima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za stetu prouzrokovanu trecim licima i Odluke o nacinu utvrdivanja tarife premije i cjenovnika za
osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za stetu prouzrokovanu trecim licima
Mišljenje o valjanost police i ponude životnog osiguranja
IZMJENA MIŠLJENJA (25.09.2023.) o primjeni Odluke o uslovima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima i Odluke o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima broj: 01-059-3514/20 od 07.12.2020. godine
IZMJENA MIŠLJENJA (16.10.2023.) o primjeni Odluke o uslovima za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima i Odluke o načinu utvrđivanja tarife premije i cjenovnika za osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima broj: 01-059-3514/20 od 07.12.2020. godine