Select Page

Stručni ispit za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju će se održati dana 24.04.2021. godine (subota) sa početkom u 10 sati, u zgradi Bosna reosiguranja u Sarajevu, u ulici Zmaja od Bosne broj 74.

Napomena: Kandidati koji ispunjavaju uvjete za pristup ispitu su dužni pristupiti ispitu petnaest minuta prije naznačenog vremena održavanja, te sa sobom ponijeti identifikacioni dokument (lična/osobna karta, vozačka dozvola ili pasoš/putovnica). Ulazak u salu za polaganje ispita biće dozvoljen osobama sa zaštitnom maskom.

Za sve dodatne informacije vezano za polaganje ispita u ovom ispitnom terminu možete se obratiti na telefon broj: 033/610-897 ili na e-mail: mhadziosmanovic@nados.ba