Select Page

Neophodne izmjene Zakona

 

U organizaciji Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu je 06.07.2021. godine održan Okrugli sto na temu „Izazovi Zakona o obveznim osiguranjima u prometu“ na kojem su, pored rukovodstva Agencija i Stručnog savjeta Agencije, učešće uzeli predstavnici Udruženja društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine, predstavnici Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine, Biroa zelene karte u Bosni i Hercegovini i Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini.

Učesnicima Okruglog stola prezentirana je analiza postojećih zakonskih rješenja kao i izazovi sa kojim se Agencija suočava u primjeni Zakona.

Temeljem sveobuhvatne analize izvještaja društava za osiguranje i mogućih potencijalnih rizika koji proističu iz procesa liberalizacije, a cijeneći iskustva tržišta osiguranja u regiji na kojima je provedena liberalizacija,  direktor Agencije Ivan Luburić posebno je istakao na koji bi se način  odredbe novog Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, a koje se odnose na rokove u procesu liberalizacije tržišta osiguranja mogle odraziti na financijsku stabilnost društava za osiguranje, a samim time ugroziti stabilnost tržišta osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Skupu se obratio i Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje koji je  prenio iskustva, izazove i poteškoće sa kojima su se suočavali dionici  u procesu liberalizacije tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj.

Predstavnici Udruženja društava za osiguranje, Zaštitnog fonda i Biroa zelene karte izrazili su svoju zabrinutost sa zakonskim rokovima utvrđenim za provedbu liberalizacije tržišta osiguranja.

Svi učesnici Okruglog stola istakli su neophodnost izmjena postojećeg zakonskog okvira. U tom pravcu Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine će u narednom periodu prema nadležnim institucijama uputiti inicijativu za izmjene Zakona o obveznim osiguranjima , a u cilju zaštite osiguranika i osiguratelja na dobrobit industrije osiguranja.

Agencija očekuje punu podršku svih dionika u ovom procesu.

 

Sarajevo, 07.07.2021. godine