Select Page

Agencija za nadzor FBiH u saradnji sa Aktuarskim društvom u BiH je dana 26.01.2017. godine u 13:00 sati održala radionicu na temu “Analitičko prikazivanje šteta”, na kojoj su, pored prestavnika organizatora, prisustvovali i predstavnici svih društava za osiguranje.

Predstavljenj je ideja formiranja “Spreadsheet analitike šteta” te su prisutni upoznati sa prednostima ovakvog načina evidetiranja šteta.