Select Page

Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine kao regulatorno i nadzorno tijelo uspostavljeno na temelju zakona u cilju zaštite osiguranika i osiguravača, a na dobrobit industrije osiguranja, u proteklom periodu, po službenoj dužnosti i po prijavama, provodila je postupak vanrednog nadzora osiguravajućih društava u cilju utvrđivanja zakonitog postupanja u primjeni Premijskog sistema X-AO za osiguranje od autoodgovornosti (u daljem tekstu: Premijski sistm X-AO)…

Dopis: Provođenje postupka e-aukcije u oblasti autoodgovornosti