Select Page

REZULTATI STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 23.04.2024. godine

SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

ZASTUPNICI
1. Hasanović Mirza
2. Hodžić Nihada
3. Hodžić Sanda
4. Jahić Nedžada
5. Karaman Ermin
6. Majdančić Mujo
7. Novaković Danka
8. Omerović Jusuf
9. Parganlija Amina
10. Saltagić Arnela
11. Šehović Mirnesa
12. Škrbo Lejla
13. Trgo Irman
14. Zeko Anđelka

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju će se dostavljati putem pošte počev od 15.05.2024. godine na adrese kandidata.