Select Page

REZULTATI STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA POSREDOVANJA U OSIGURANJU ODRŽANOG 27.02.2024. godine

 

 

 SPISAK KANDIDATA KOJI SU POLOŽILI STRUČNI ISPIT

 

             ZASTUPNICI

 

 1. Ajkunić Kemal
 2. Alagić Aida
 3. Bajrić Berina
 4. Benjamin Bajrić
 5. Cviko Alma
 6. Čarkadžić Denis
 7. Ćosić Amar
 8. Dedajić Sabina
 9. Dedić Ilhana
 10. Druškić Faris
 11. Dučić Dijana
 12. Džaferović Sunita
 13. Džakula Bojana
 14. Pinjić Dženana
 15. Hasaj Džejlana
 16. Hukara Dalila

 

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju će se dostavljati putem pošte počev od 01.04.2024. godine na adrese kandidata.